Identyfikator artykułu : SX469673 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2020

Nie mogę odblokować ekranu (system Android 5.0, 5.1 lub 6.0)

  Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, hasła lub wzoru blokady ekranu, możesz ją zresetować. Jednak niektóre metody resetowania blokady ekranu powodują utratę całej zawartości zapisanej na urządzeniu.

  Uwaga! Przed wykonaniem dowolnych z czynności opisanych w niniejszym artykule upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń urządzenie Xperia™ może zostać zablokowane po zresetowaniu lub naprawie. W takim przypadku konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, aby możliwe było użycie urządzenia. Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła do konta Google™, nie możesz samodzielnie odblokować urządzenia. Możesz jednak odzyskać nazwę użytkownika i hasło do konta Google™ przy użyciu strony odzyskiwania konta Google dostępnej pod adresem https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=pl. Jeśli nadal nie możesz ponownie aktywować urządzenia, skontaktuj się z nami. Użytkownicy urządzeń Xperia™ Z5 Compact, Xperia™ Z5, Xperia™ Z5 Dual, Xperia™ Z5 Premium i Xperia™ Z5 Premium Dual muszą pamiętać o tym, że przez 72 godziny od otrzymania nowej nazwy użytkownika i nowego hasła do konta Google™ nie można z nich korzystać w celu zalogowania się i odzyskania dostępu do urządzenia.

  W celu zresetowania blokady ekranu spróbuj użyć poniższych metod:

  A. Używanie usługi my Xperia do resetowania blokady ekranu – cała zawartość urządzenia Xperia™ jest zachowywana po zresetowaniu blokady ekranu urządzenia.

  B. Używanie usługi Menedżer urządzeń Android™ do resetowania urządzenia Xperia™ – możliwe jest przeprowadzenie jedynie resetowania, które spowoduje usunięcie całej zawartości pamięci wewnętrznej i zewnętrznej karty SD urządzenia Xperia™. W niektórych przypadkach zawartość karty SD może nie zostać usunięta.

  C. Używanie funkcji Naprawa telefonu/tabletu do resetowania urządzenia Xperia™ – możliwe jest przeprowadzenie jedynie resetowania, które spowoduje usunięcie całej zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia Xperia™. Nie jest zachowywana jakakolwiek zawartość urządzenia Xperia™. Zawartość zewnętrznej karty SD nie jest usuwana.

  A. Używanie usługi my Xperia do resetowania blokady ekranu

  Uwaga! Upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. Możliwe, że po zresetowaniu urządzenia Xperia™ konieczne będzie ich użycie w celu jego uruchomienia.

  Ta metoda resetowania wymaga, aby wcześniej została włączona usługa my Xperia na urządzeniu Xperia™. Na urządzeniu Xperia™ musi być aktywne połączenie internetowe (za pośrednictwem sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowej).

  Jak zresetować blokadę ekranu przy użyciu usługi my Xperia

  1. Z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, na przykład komputera, przejdź na stronę myxperia.sonymobile.com.
  2. Zaloguj się przy użyciu tego samego konta Google™ lub konta Sony Entertainment Network, które zostało skonfigurowane na urządzeniu Xperia™.
  3. Kliknij obraz przedstawiający Twoje urządzenie Xperia™ w obszarze Twoje urządzenia.
  4. Wybierz pozycję Zablokuj lub Zmień kod PIN, aby zastąpić bieżącą blokadę ekranu nowym kodem PIN.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie udostępnianymi przez usługę my Xperia.
    

  B. Używanie usługi Menedżer urządzeń Android do resetowania urządzenia Xperia™

  Uwaga! Upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. Możliwe, że po zresetowaniu urządzenia Xperia™ konieczne będzie ich użycie w celu jego uruchomienia.

  Ta metoda resetowania wymaga, aby wcześniej została włączona usługa Menedżer urządzeń Android na urządzeniu Xperia™. Na urządzeniu Xperia™ musi być aktywne połączenie internetowe (za pośrednictwem sieci Wi-Fi® lub sieci komórkowej). Wybranie tej metody oznacza przeprowadzenie pełnego przywracania ustawień fabrycznych. Cała zawartość urządzenia Xperia™ zostanie usunięta. W niektórych przypadkach zawartość karty SD może nie zostać usunięta podczas resetowania przez usługę Menedżer urządzeń Android.

  Jeśli karta SD nie jest zaszyfrowana, można ją wyciągnąć przed przeprowadzeniem resetowania, aby jej zawartość nie została usunięta. Jeśli jednak używasz urządzenia Xperia™ w środowisku firmowym, dział informatyczny mógł wymusić szyfrowanie kardy SD w urządzeniu. W takim przypadku zawartość karty SD jest usuwana lub staje się niemożliwa do odczytania po przeprowadzeniu resetowania, nawet jeśli wcześniej ją wyciągniesz.

  Jak zresetować urządzenie Xperia™ przy użyciu usługi Menedżer urządzeń Android

  1. Jeśli karta SD nie jest zaszyfrowana ani używana w środowisku firmowym, wyciągnij ją przed przeprowadzeniem resetowania. Przed wyjęciem karty SD wyłącz urządzenie Xperia™. Po wyjęciu karty SD ponownie włącz urządzenie.
  2. W przeglądarce na komputerze lub urządzeniu przenośnym przejdź do strony www.google.com/android/devicemanager.
  3. Zaloguj się do konta Google, które zostało wcześniej dodane do urządzenia.
  4. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie, wybierz strzałkę obok nazwy urządzenia, które jest zablokowane.
  5. Wybierz pozycję Wymaż. Ta operacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych, na przykład aplikacji, zdjęć i plików muzycznych. Gdy zawartość urządzenia zostanie usunięta, usługa Menedżer urządzeń Android nie będzie już działać na urządzeniu.
  6. Po zdalnym usunięciu zawartości urządzenia możesz ponownie skonfigurować na urządzeniu konto Google i nową blokadę ekranu.
    

  C. Używanie funkcji Naprawa telefonu/tabletu do resetowania urządzenia Xperia™

  Uwaga! Upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. Możliwe, że po naprawie urządzenia Xperia™ konieczne będzie ich użycie w celu jego uruchomienia.

  Blokadę ekranu można zresetować, używając funkcji Naprawa telefonu/tabletu w aplikacji PC Companion (dotyczy komputerów z systemem Windows®) lub aplikacji Sony Bridge for Mac (dotyczy komputerów Apple® Mac®).

  Uwaga!

  • Funkcja Naprawa telefonu/tabletu powoduje wymianę oprogramowania na urządzeniu.
  • Wszystkie dane osobiste zapisane na urządzeniu zostaną utracone.
  • Zawartość zewnętrznej karty SD nie jest usuwana.
  • Przed naprawą oprogramowania bateria urządzenia Xperia™ musi być naładowana co najmniej do poziomu 80%.
  • Komputer PC/Mac musi mieć dostęp do 4 GB wolnego miejsca.
    

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu PC Companion

  1. Jeśli program PC Companion nie jest jeszcze zainstalowany, pobierz go ze strony http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion/ i zainstaluj na komputerze z systemem Windows®.
  2. Komputer: Uruchom program PC Companion.
  3. W obszarze Strefa pomocy kliknij pozycję Uruchom
  4. W obszarze Aktualizacja oprogramowania telefonu/tabletu kliknij pozycję Uruchom, a następnie kliknij pozycję Naprawa telefonu/tabletu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu Bridge for Mac

  1. Jeśli program Bridge for Mac nie jest jeszcze zainstalowany, pobierz go ze strony www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ i zainstaluj na komputerze Mac®.
  2. Komputer: Uruchom program Sony Bridge for Mac.
  3. Wybierz pozycję Xperia™ > Naprawa urządzenia Xperia™ i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.