Identyfikator artykułu : 00254122 / Ostatnia modyfikacja : 25.11.2020Drukowanie

Co to jest Xperia Companion i jak go używać?

  Xperia Companion to program komputerowy ułatwiający zarządzanie urządzeniem Sony Xperia. Jest szczególnie przydatny, kiedy chcesz:

  • Naprawić smartfon, który nie daje się włączyć.
  • Wykonać aktualizację oprogramowania.
  • Utworzyć kopię zapasową i przywrócić dane.
  • Przenosić zawartość między smartfonem a komputerem.

  Telefony Xperia z roku 2019 i następnych
  W przypadku smartfonów Xperia z roku 2019 i następnych do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych używany jest Dysk Google. Te nowsze modele nie pozwalają na użycie programu Xperia Companion.

  Smartfony Xperia wprowadzone na rynek przed 2018 r.
  W czerwcu 2020 r. firma Sony zakończyła wsparcie funkcji „iCloud backup”, która służyła do przenoszenia danych z telefonów z systemem iOS na smartfony Xperia wprowadzone na rynek przed 2018 r. Do przenoszenia danych z telefonów z systemem iOS na smartfony Xperia wprowadzone na rynek przed 2018 r. nadal można używać funkcji „iTunes backup”.

  Krok 1: pobierz i zainstaluj program Xperia Companion

  Upewnij się, że posiadane urządzenie spełnia powyższe kryteria, a następnie pobierz program Xperia Companion.

  Uwaga: po zainstalowaniu programu Xperia Companion w komputerze Mac może pojawić się komunikat o błędzie. Aby przejść dalej, zmień ustawienia bezpieczeństwa w komputerze Mac.

  Krok 2: otwórz w komputerze program Xperia Companion

  Po zainstalowaniu programu Xperia Companion otwórz go i wybierz żądane działanie.

  Ekran główny programu Xperia Companion na komputerze PC


  Krok 3: zarządzaj urządzeniem Xperia

  Aktualizacja oprogramowania: jak wykonać aktualizację oprogramowania

  Aktualizacje oprogramowania wprowadzają ulepszenia i poprawki, by zapewnić optymalne warunki pracy smartfona.

  Aby wykonać aktualizację oprogramowania

  • Podłącz smartfon do komputera za pomocą przewodu USB (przewodu do ładowania).
  • Otwórz w komputerze program Xperia Companion.
  • Kliknij opcję Aktualizacja oprogramowania, aby sprawdzić dostępność aktualizacji. W przypadku znalezienia nowej aktualizacji rozpocznie się jej pobieranie do komputera.
  • Aby zainstalować nową aktualizację w smartfonie, w wyświetlonym okienku kliknij Aktualizuj.
  • Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania możesz kliknąć Zamknij.

  Naprawa oprogramowania: napraw smartfon, który nie daje się włączyć, przestaje działać, przegrzewa się lub rozładowuje

  Wykonaj naprawę oprogramowania, jeśli smartfon nie włącza się, często przestaje działać, przegrzewa się lub nie utrzymuje zapasu energii.

  Aby naprawić smartfon, który nie daje się włączyć

  Aby utracić jak najmniej danych, przed wykonywaniem naprawy oprogramowania wyjmij z urządzenia kartę SIM i kartę pamięci. Naprawa oprogramowania powoduje usunięcie danych z wewnętrznej pamięci smartfona (danych zapisanych w smartfonie, a nie na karcie SIM lub SD).

  • Otwórz program Xperia Companion.
  • Na głównym ekranie programu Xperia Companion wybierz Naprawa oprogramowaniaPołącz urządzenieOdblokuj urządzenieDalej

  Po zakończeniu naprawy
  Zanim włączysz smartfon, z powrotem włóż kartę SIM i kartę SD.
  Włącz urządzenie. Na kilka sekund naciśnij klawisz zasilania, po czym go puść.
  Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.


  Kopia zapasowa: prześlij zawartość ze smartfona do komputera

  Regularne tworzenie kopii zapasowych z danymi to dobry zwyczaj. Wiele osób przechowuje dane tylko w smartfonie. Jest to wygodne, ale co stanie się w przypadku zgubienia, wymiany lub przypadkowego uszkodzenia smartfona? Kopie zapasowe dają spokój ducha: wiadomo, że dane są bezpieczne i da się je odzyskać. Kopia zapasowa jest też potrzebna, gdy musisz wysłać telefon do naprawy lub próbujesz przywrócić ustawienia fabryczne.

  Aby utworzyć kopię zapasową zawartości przy użyciu programu Xperia Companion

  • Uruchom program Xperia Companion i połącz smartfon z komputerem.
  • Kliknij Utwórz kopię zapasową.
  • Sprawdź zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, po czym kliknij Dalej.
  • Zaczekaj na pobranie przez program Sony Xperia Companion informacji o systemie plików w smartfonie.
  • Podaj nazwę kopii zapasowej i kliknij Dalej.
  • Zaczekaj, aż program Sony PC Companion wykona kopię zapasową informacji.
  • Kliknij przycisk OK. Jeśli pewne informacje nie zostaną skopiowane, pojawi się komunikat o błędzie i zalecane rozwiązanie.


  Przywróć: prześlij zawartość kopii zapasowej w komputerze do smartfona

  Funkcja Przywróć pozwala przesłać zawartość kopii zapasowej z powrotem do smartfona. Funkcje Kopia zapasowa i Przywróć działają w parze, umożliwiając zapis i wczytanie danych, gdy trzeba przywrócić dane fabryczne lub wysłać smartfon do naprawy. Kopie zapasowe zawierają dane, które będzie można przesłać z powrotem po naprawie. Funkcja Przywróć pozwala dodać dane z powrotem do smartfona.

  Przywracanie zawartości z kopii zapasowej przy użyciu programu Xperia Companion

  • Uruchom program PC Companion i połącz smartfon z komputerem.
  • Kliknij opcję Przywróć.
  • Kliknij Start pod opcją Przywróć. Kiedy funkcja Przywróć jest używana po raz pierwszy, proces rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem.
  • Wybierz żądany plik z kopią zapasową i kliknij Przywróć.
  • Sprawdź zawartość, którą chcesz przywrócić, po czym kliknij Dalej.
  • Zaczekaj na pobranie przez program Sony Xperia Companion informacji o systemie plików w smartfonie.
  • Kliknij Dalej, aby rozpocząć przywracanie.
  • Zaczekaj na przywrócenie informacji w urządzeniu.
  • Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i kliknij OK. Jeśli pewne informacje nie zostaną skopiowane, pojawi się komunikat o błędzie i zalecane rozwiązanie.


  Xperia Transfer: przenieś dane z jednego smartfona do drugiego

  Masz nowy smartfon? Aby przenieść zawartość ze starego telefonu do nowego, użyj funkcji Kopia zapasowa Google lub aplikacji Xperia Transfer Mobile.

  • Kopia zapasowa Google (przenoszenie zawartości do smartfonów produkowanych od roku 2019)
  • (Stara wersja) Xperia Transfer Mobile (przenoszenie zawartości do smartfonów produkowanych do roku 2018)

  Aby przenieść dane ze starszego urządzenia do nowego, wyprodukowanego w 2019 r. lub później, użyj Kopii zapasowej Google.

  Przenoszenie zawartości za pomocą Kopii zapasowej Google

  Aby przenieść dane ze smartfona z systemem Android lub z telefonu iPhone, możesz użyć funkcji Kopia zapasowa Google.

  Aby przenieść dane ze starszego urządzenia do urządzenia wyprodukowanego w 2018 r. lub wcześniej, użyj aplikacji (Stara wersja) Xperia Transfer Mobile.

  Aby przenieść zawartość przy użyciu aplikacji (Stara wersja) Xperia Transfer Mobile

  • Pobierz aplikację ze sklepu Play.
  • Wybierz urządzenie, z którego chcesz przenieść dane.
  • Wybierz żądany sposób przenoszenia danych, np. Wi-Fi Direct, chmura lub karta SD.
  • Wybierz, czy urządzenie ma wysyłać, czy odbierać dane. W tym przypadku wybierz Wyślij
  • Wybierz dane, które chcesz przesłać, i stuknij opcję Prześlij.
  • Czas przesyłania danych zależy od ich ilości.
  • Po zakończeniu przenoszenia stuknij opcję Zakończ i wyjdź.


  Zarządzanie multimediami

  Muzyka do urządzenia Xperia

  Możesz w prosty sposób przesłać do smartfona Xperia muzykę zapisaną w komputerze.

  Przesyłanie za pomocą funkcji „Muzyka do urządzenia Xperia”

  • Uruchom program PC Companion i połącz smartfon z komputerem.
  • Kliknij opcję Muzyka do urządzenia Xperia.
  • Wybierz listę odtwarzania lub folder, który chcesz przesłać. Jeśli używasz urządzenia z systemem macOS, wybierz opcję iTunes®.
  • Kliknij opcję Prześlij.

  Zdjęcia do komputera

  Przesyłaj zdjęcia lub nagrania wideo ze smartfona Xperia do komputera

  Aby przesłać zdjęcia lub nagrania wideo do komputera

  • Uruchom program PC Companion i połącz smartfon z komputerem.
  • Kliknij opcję Zdjęcia do komputera.
  • Wybierz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz przesłać.
  • Kliknij opcję Prześlij.

  Przeglądanie urządzenia Xperia

  Używaj komputera do przeglądania plików zapisanych w smartfonie. Funkcja „Przeglądanie urządzenia Xperia” pozwala scentralizować usuwanie lub zmienianie nazw zawartości przechowywanej w telefonie Xperia.

  Aby przeglądać urządzenie Xperia

  • Uruchom program PC Companion i połącz smartfon z komputerem.
  • Kliknij opcję Przeglądanie urządzenia Xperia.
  • W razie potrzeby kliknij folder prawym przyciskiem, aby dokonać zmian.