Identyfikator artykułu : 00246170 / Ostatnia modyfikacja : 19.11.2021

Jak włączyć funkcję połączeń oczekujących? (Android 9, Android 10 lub Android 11)

Co się stanie, gdy w czasie rozmowy przez telefon zadzwoni do mnie inna osoba? / Czy mój telefon ma funkcję połączeń oczekujących?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Funkcja połączeń oczekujących jest zależna od operatora sieci. Do telefonu musi być włożona aktywna karta SIM. Jej brak uniemożliwi dostęp do dodatkowych ustawień połączeń.

  Po włączeniu funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe. Możesz wtedy odebrać połączenie przychodzące lub je odrzucić. Osoba, która do Ciebie telefonuje, usłyszy sygnał oczekiwania na odebranie telefonu. Jeśli odrzucisz połączenie, włączy się sygnał „numer zajęty” lub nastąpi przekierowanie na pocztę głosową, jeśli jest skonfigurowana i włączona.

  Aby włączyć funkcję połączeń oczekujących w urządzeniu Xperia (z jedną kartą SIM)

  Android 10 lub 11

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), a następnie opcję Ustawienia.
  3. Stuknij opcje Połączenia → Połączenia oczekujące
  4. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję.

  Android 9.0

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), a następnie opcję Ustawienia.
  3. Stuknij opcje Połączenia→ Ustawienia dodatkowe.
  4. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję.

  Aby włączyć funkcję połączeń oczekujących w urządzeniu Xperia (z dwiema kartami SIM)

  Android 10 lub 11

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), po czym stuknij opcje Ustawienia → Połączenia.
  3. Odszukaj i stuknij nazwę operatora, w którego sieci działa żądana karta SIM. 
  4. Stuknij opcję Połączenia oczekujące.
  5. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące.

  Android 9.0

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), po czym stuknij opcje Ustawienia → Konta telefoniczne.
  3. Odszukaj i stuknij nazwę operatora, w którego sieci działa żądana karta SIM. 
  4. Stuknij opcję Ustawienia dodatkowe.
  5. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące.

  Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić bieżące połączenie

  • Kiedy w trakcie rozmowy usłyszysz powtarzające się sygnały dźwiękowe, przeciągnij ikonę odbierania telefonu w prawo.

  Jak odrzucić drugie połączenie

  • Kiedy w trakcie rozmowy usłyszysz powtarzające się sygnały dźwiękowe, przeciągnij ikonę odrzucania połączenia w lewo.