Identyfikator artykułu : 00244411 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020

Mój telefon jest zablokowany przez operatora. Jak można go odblokować?

  Jeśli operator nie może pomóc klientowi, można przekazać sprawę do kolejki specjalisty od produktów SYKES_SOMC_TECH.

  Zdarza się, że urządzenie współpracuje tylko z kartą SIM określonego operatora. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest zablokowane przez operatora. 

  Jak usunąć blokadę operatora z urządzenia Xperia?

  Potrzebny jest do tego kod odblokowujący kartę SIM (ang. Network Unlock Code (NUC) lub Network Control Key (NCK)). Jest to niepowtarzalny kod służący do odblokowywania urządzeń działających w sieci jednego operatora. Kiedy go wprowadzisz, urządzenie będzie działać także w sieciach innych operatorów. 


  Skąd wziąć kod odblokowujący kartę SIM?

  Kod ten można uzyskać od operatora, który sprzedał urządzenie Xperia, należy więc skontaktować się w tej sprawie z operatorem.


  Ile razy można wprowadzić kod odblokowujący kartę SIM (NUC/NCK)? 

  Liczba prób wprowadzenia kodu NUC jest ograniczona. Nie przekrocz tej dozwolonej liczby, gdyż może to spowodować konieczność przekazania urządzenia do serwisu.


  Aby sprawdzić limit liczby prób wprowadzenia kodu odblokowującego (NUC)

  1. Wyjmij z urządzenia Xperia wszystkie karty SIM.
  2. Włącz urządzenie.
  3. Wprowadź kod *#*#7465625#*#* powodujący wyświetlenie menu serwisowego.
  4. Stuknij opcję Service info → SIM lock (Informacje o usłudze → SIM lock).
  5. Odszukaj znak „X”.
  6. Jeśli Network (Sieć) ma oznaczenie „X”, a wartość jest różna od 0, możesz usunąć z urządzenia blokadę operatora.

  Przykład:

   [X] Network 10 (Sieć 10) Jeśli licznik obok elementu Network (Sieć) wskazuje 0, nie można usunąć blokady operatora. Urządzenie jest zablokowane. W sprawie dalszej pomocy należy skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej.
  Uwaga! W przypadku urządzeń sprzedawanych pod marką operatora lub do niego dostosowanych, takich jak (D6708) Xperia™ Z3v (Verizon) czy (D6616) Xperia™ Z3 (T-Mobile), do usuwania blokady operatora służy określona aplikacja. W celu uzyskania informacji o kodzie odblokowującym (NUC) zawsze należy kontaktować się z operatorem (Koniec rozwinięcia)
   

  Aby wprowadzić kod odblokowujący kartę SIM (ang. Network Unlock Code (NUC) lub Network Control Key (NCK)).

  1. Wyłącz urządzenie Xperia 
  2. Wyłącz urządzenie Xperia.
  3. Włóż kartę SIM nowego operatora.
  4. Włącz urządzenie Xperia.
  5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN karty SIM (4 cyfry).
  6. Wprowadź 16-cyfrowy kod Network Unlock Code (NUC) / Network Control Key (NCK).

  Uwaga! Zbyt duża liczba nieudanych prób spowoduje zablokowanie urządzenia.


  W przypadku przekroczenia limitu prób wprowadzenia kodu NUC/NCK 

  W zależności od kraju możesz podjąć jedno z następujących działań:
  1. Skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać zastępczy kod NUC/NCK.
  2. Wyślij urządzenie do naprawy w celu zresetowania licznika NUC/NCK.

  Aby odblokować możliwość łączenia się ze wszystkimi sieciami przez urządzenie Sony Xperia, należy skontaktować się z operatorem sieci w celu uzyskania kodu NUC/NCK. 
  Blokada sieci w telefonie jest elementem umowy między operatorem sieci a Sony Xperia. Za wydanie kodu operator sieci może pobierać opłatę administracyjną.
  Sposób wprowadzania kodu odblokowującego zależy od modelu telefonu. Po uzyskaniu i wprowadzeniu kodu do telefonu możliwe staje się użycie kart SIM dowolnej sieci.

  Uwaga! W razie problemu z odblokowaniem urządzenia nie należy wprowadzać kodu więcej niż dwa razy, gdyż grozi to zablokowaniem urządzenia. Może to skutkować dodatkowymi kosztami ze względu na konieczność wysłania urządzenia do naprawy.


  Po odblokowaniu urządzenia 

  W urządzeniu mogą pozostać poprzednie elementy menu, preinstalowane przez operatora ustawienia Internetu i usługi MMS oraz skróty do serwisów internetowych operatora. Pewne urządzenia nie pozwalają na usunięcie tych elementów specyficznych dla operatora.
  Zaleca się używanie urządzeń zablokowanych przez operatora wyłącznie z kartami SIM tego operatora. W przypadku użycia nieodpowiedniej karty SIM nie ma gwarancji optymalnego działania urządzenia, zwłaszcza funkcji zależnych od sieci.