Identyfikator artykułu : 00237417 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Niedziałająca aplikacja

  Jeśli jedna z aplikacji działa niewłaściwie, spróbuj po kolei wykonać opisane poniżej czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  Uwaga

  Aplikacje, które nie zostały pobrane ze sklepu Google Play, mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Jeśli wykonanie poniższych czynności nie rozwiąże problemu, w celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z autorem aplikacji.

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Wymuś zamknięcie aplikacji i otwórz ją na nowo.

  Jak wymusić zatrzymanie aplikacji (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak wymusić zatrzymanie aplikacji (Android 8)

  • Jeśli aplikacja wymaga połączenia z Internetem, upewnij się, że urządzenie ma aktywne połączenie z Internetem (przez sieć Wi-Fi lub komórkową) i że wyłączony jest Tryb samolotowy.

  Jak wyłączyć Tryb samolotowy

  • Uruchom ponownie urządzenie i ponów próbę użycia aplikacji.
  • Jeśli urządzenie może pracować w trybie STAMINA i tryb ten jest włączony, wyłącz go i ponownie uruchom urządzenie. W zależności od poziomu trybu STAMINA działanie różnych funkcji może być ograniczone lub zablokowane w celu zmniejszenia zużycia baterii. Do funkcji takich należy wydajność odwzorowywania obrazu, jasność ekranu, ulepszanie obrazu czy odbiór sygnałów GPS przy wyłączonym ekranie. W pewnych aplikacjach mogą być także wyłączone funkcje synchronizacji danych aplikacji w tle lub transmisja strumieniowa.

   Jak wyłączyć tryb STAMINA (Android 11 / Android 10)

   Jak wyłączyć tryb STAMINA (Android 9 / Android 8) 

  Jak ponownie uruchomić urządzenie

  • Jeśli nie masz najnowszej wersji aplikacji, zaktualizuj ją za pośrednictwem sklepu Google Play. Nie wszystkie aplikacje można aktualizować poprzez sklep Google Play.
  • Wyczyść pamięć podręczną aplikacji, aby usunąć z pamięci aplikacji wszystkie tymczasowe pliki, będące potencjalnym źródłem problemu. Czyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje utraty żadnych własnych danych.

  Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji (Android 11/Android 10)

  Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji (Android 9)

  Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji (Android 8)

  • Wyczyść wszystkie dane aplikacji, jakie zostały zapisane od początku jej używania. Należy pamiętać, że usunięte zostaną wówczas wszystkie własne dane, takie jak dane logowania czy ustawienia.

  Jak wyczyścić dane aplikacji (Android 11/Android 10)

  Jak wyczyścić dane aplikacji (Android 9)

  Jak wyczyścić dane aplikacji (Android 8)

  • Odinstaluj wszystkie aktualizacje instalacji, aby zresetować aplikację. Usunięte zostaną wszystkie własne dane, takie jak dane logowania czy ustawienia. Jeśli to możliwe, ponownie zaktualizuj aplikację poprzez sklep Google Play.

  Jak odinstalować aktualizacje aplikacji (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak odinstalować aktualizacje aplikacji (Android 8)

  • Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją na nowo. Niektórych aplikacji zainstalowanych fabrycznie nie można odinstalować.

  Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji (Android 11/Android 10)

  Jak odinstalować aplikację z ekranu aplikacji (Android 9/Android 8)

  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia.
  • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 11/Android 10)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 9)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 8)