Identyfikator artykułu : 00273661 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Problemy ze smartfonem Xperia po aktualizacji oprogramowania

  Jeśli po aktualizacji oprogramowania smartfona Xperia, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych występuje jeden z poniższych objawów, wypróbuj poniższe rozwiązania:

  Urządzenie sprawia wrażenie zawieszonego

  Aby rozwiązać problemy z zawieszonym urządzeniem

  1. Jeśli w czasie uruchamiania pojawia się na przykład ikona trójkąta ostrzegawczego, zaczekaj na zakończenie procedury uruchamiania. Uruchamianie po aktualizacji lub naprawie oprogramowania może zająć do 30 minut. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia ręcznie podczas rozruchu.
  2. Jeżeli uruchamianie nie zakończy się po 30 minutach, wymuś wyłączenie urządzenia.
  3. Spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
  4. Jeśli urządzenie nadal nie uruchamia się do końca, wymuś jego wyłączenie. Następnie wykonaj naprawę oprogramowania przy użyciu komputera i aplikacji Xperia Companion. Uwaga! Naprawa oprogramowania powoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej. Ponieważ urządzenie nie daje się uruchomić, nie ma możliwości wykonania kopii zapasowej jego zawartości.
  5. Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania każdego kroku znajdziesz w dalszej części tego artykułu.
  6. Jeśli po wykonaniu tych czynności urządzenie nadal nie uruchamia się poprawnie, skontaktuj się z nami.

  Urządzenie stale się restartuje

  Aby rozwiązać problemy z urządzeniem, które stale ponownie się uruchamia

  1. Uruchamianie po aktualizacji lub naprawie oprogramowania może zająć do 30 minut. W tym czasie urządzenie może kilkakrotnie uruchomić się ponownie. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia ręcznie podczas rozruchu.
  2. Jeżeli uruchamianie nie zakończy się po 30 minutach, wymuś wyłączenie urządzenia.
  3. Spróbuj ponownie włączyć urządzenie.
  4. Jeżeli urządzenie wielokrotnie się restartuje, np. kiedy pojawia się logo Sony Xperia™, wymuś wyłączenie urządzenia.
  5. Następnie wykonaj naprawę oprogramowania przy użyciu komputera i aplikacji Xperia Companion. Uwaga! Naprawa oprogramowania powoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej. Ponieważ urządzenie stale się restartuje, nie ma możliwości wykonania kopii zapasowej jego zawartości.
  6. Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania każdego kroku znajdziesz w dalszej części tego artykułu.
  7. Jeśli po wykonaniu tych czynności urządzenie nadal nie uruchamia się poprawnie, skontaktuj się z nami.

  Urządzenie nie uruchamia się

  Aby rozwiązać problemy z urządzeniem, które nie uruchamia się

  1. Jeśli po aktualizacji oprogramowania, naprawie oprogramowania lub przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie w ogóle się nie uruchamia, wymuś jego restart.
  2. Jeśli urządzenie wciąż się nie uruchamia, wykonaj naprawę oprogramowania przy użyciu komputera i aplikacji Xperia Companion. Uwaga! Naprawa oprogramowania powoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej. Ponieważ urządzenie nie uruchamia się, nie ma możliwości wykonania kopii zapasowej jego zawartości.
  3. Instrukcje dotyczące wykonywania każdego kroku znajdziesz w dalszej części tego artykułu. Uwaga! Naprawę oprogramowania można wykonać nawet wówczas, gdy urządzenie Xperia nie uruchamia się.
  4. Jeśli po wykonaniu tych czynności urządzenie nadal nie uruchamia się poprawnie, skontaktuj się z nami.

  Szczegółowe instrukcje

  Aby wymusić wyłączenie urządzenia

  • Przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności i zaczekaj, aż urządzenie trzykrotnie zawibruje.

  Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia

  • Przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania oraz klawisz zwiększania głośności i zaczekaj, aż urządzenie zawibruje jeden raz.

  Wykonywanie naprawy oprogramowania

  1. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go stąd i zainstaluj.
  2. Otwórz program Xperia Companion.
  3. Urządzenie Xperia: sprawdź, czy urządzenie Xperia jest wyłączone.
  4. Podłącz urządzenie Xperia do komputera przewodem USB.
  5. Komputer: w oknie Zarządzanie urządzeniem Xperia kliknij opcję Naprawa oprogramowania.
  6. Zaznacz pole Nie można wykryć mojego urządzenia, po czym kliknij przycisk Dalej.
  7. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Wskazówka: jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika konta Google i hasła, możesz spróbować je odzyskać na stronie odzyskiwania konta Google pod adresem https://www.google.com/accounts/recovery/. Jeśli nadal nie będzie można aktywować urządzenia ponownie, skontaktuj się z nami.