Identyfikator artykułu : 00257726 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2022Drukowanie

Jaka jest różnica między VoIP a VoWiFi?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Co to jest VoIP?

  Voice over Internet Protocol (VoIP), znany także pod nazwą telefonia internetowa, to technologia połączeń głosowych oparta na protokole SIP (Session Initiation Protocol). VoIP jest sposobem komunikacji, w którym analogowe dane głosowe są zamieniane na cyfrowe pakiety z danymi i przesyłane przez Internet w celu wykonania połączeń głosowych online.

  Połączenia VoIP nie zależą od operatora komórkowego i nie wymagają użycia karty SIM. Potrzebny jest tylko dostęp do Internetu (Wi-Fi lub dane mobilne) i aplikacja VoIP (np. Skype) lub konto SIP VoIP.

  Usługi VoIP są bezpłatne lub świadczone za opłatą:

  • Możesz pobrać aplikacje takie jak Skype, Viber czy WhatsApp, aby korzystać z bezpłatnych połączeń głosowych VoIP z innymi użytkownikami tej samej aplikacji.
  • Możesz zapłacić operatorowi usługi VoIP i utworzyć w telefonie własne konto SIP VoIP. Mając konto SIP, możesz dzwonić na numery komórkowe i stacjonarne.
   • UWAGA: konto SIP nie jest potrzebne do korzystania z aplikacji Skype, Viber, WhatsApp itp.

  Co to jest konto SIP VoIP / rozmowy telefoniczne SIP? 


  Co to jest VoWiFi?

  Voice over Wi-Fi (VoWiFi), znany także pod nazwą połączenia przez Wi-Fi, to komercyjna usługa telefonii głosowej opartej na sieciach Wi-Fi świadczona przez różnych operatorów sieci. Dzięki połączeniom przez Wi-Fi można prowadzić rozmowy telefoniczne przez sieć Wi-Fi, a nie sieć komórkową.

  • Czy Twoja sieć komórkowa ma słaby zasięg lub jest niedostępna?
  • Czy Twój smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi?

  Jeśli odpowiedź na oba pytania brzmi Tak, to połączenia przez Wi-Fi mogą być w sam raz dla Ciebie. Połączenia przez Wi-Fi umożliwiają połączenia w miejscach, w których nie działa sieć komórkowa (np. w piwnicach lub dobrze izolowanych budynkach) lub poprawiają jakość takich połączeń.

  Telefonia Wi-Fi nie jest oparta na sygnale sieci komórkowej, tylko na dobrym połączeniu Wi-Fi. Oznacza to możliwość wykonywania połączeń przez Wi-Fi, gdy telefon jest przełączony w Tryb samolotowy, nie odbiera sygnału 2G, 3G i 4G, a nawet gdy nie ma w nim karty SIM. Do działania połączeń przez Wi-Fi w telefonie wymagane jest spełnienie kilku warunków.


  Skorowidz


  Co jest potrzebne do użycia VoWiFi / połączeń przez Wi-Fi?

  Telefonowanie przez VoWiFi nie różni się od normalnego telefonowania. Nie jest potrzebna oddzielna aplikacja.  Niemniej jednak, do działania połączeń przez Wi-Fi wymagane jest spełnienie kilku warunków:

  • Oprogramowanie urządzenia musi być zaktualizowane do najnowszej wersji.
  • Abonament (w tym karta SIM) muszą obsługiwać połączenia przez Wi-Fi w posiadanym modelu urządzenia. Innymi słowy urządzenie musi być zgodne z połączeniami przez Wi-Fi.
  • Telefon komórkowy musi być podłączony do (dobrej) sieci Wi-Fi.
  • Z rozmów przez VoWiFi nie można korzystać za granicą.*
  • Trzeba znać numer telefonu odbiorcy.

  * Zależnie od operatora

  Jak sprawdzić, czy urządzenie i abonament umożliwiają użycie VoWiFI?

  • Aby dowiedzieć się, czy abonament i karta SIM umożliwiają użycie VoWiFi / połączeń przez Wi-Fi, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
  • Wielu operatorów sieci publikuje na swoich stronach internetowych listy urządzeń zgodnych z VoWiFi.
  • VoWiFi / Połączenia przez Wi-Fi muszą być włączone w ustawieniach urządzenia. Jeśli urządzenie ma ustawienie Połączenia przez Wi-Fi, powinna istnieć możliwość włączaniawyłączania ustawienia Połączenia przez Wi-Fi.

  Jaka jest różnica między VoIP a VoWiFi?

  • VoIP przesyła dane głosowe przez Internet do komutowanej sieci telefonicznej, natomiast połączenia telefoniczne VoWiFi / Połączenia przez Wi-Fi docierają do odbiorcy przez Internet, a nie przez maszt (stację BTS) sieci komórkowej.
  • W przeciwieństwie do rozmów VoIP, połączenia VoWiFi zależą od operatora. Konfigurację VoWiFi może wykonać tylko operator sieci komórkowej, ponieważ proces uwierzytelnienia odbywa się w karcie SIM. 

  Bezproblemowe przechodzenie między VoWiFi a VoLTE 

  Po włączeniu w telefonie VoWiFi telefon będzie przełączał się się na VoWiFi (Połączenia przez Wi-Fi) za każdym razem, gdy sygnał komórkowy stanie się za słaby, ale dostępne będzie łącze Wi-Fi.

  Jeśli z kolei podczas połączenia przez Wi-Fi znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub połączenie Wi-Fi będzie za słabe, smartfon przełączy się na sieć komórkową.

  Jeśli jako Tryb sieci w telefonie jest ustawiony na 4G/LTE* i jesteś w zasięgu sieci 4G/LTE, telefon automatycznie przełączy się na VoLTE (transmisję głosu przez LTE), a rozmowa będzie kontynuowana. Przejście nie jest możliwe, gdy połączenie przez Wi-Fi odbywa się przez osobną aplikację VoIP, taką jak Skype czy WhatsApp.

  Jeśli VoWiFi nie może się przełączyć na VoLTE, w miarę możliwości następuje przełączenie na 3G lub 2G. Takie przejście powoduje przerwanie połączenia. 

  * Terminy 4G LTE oznaczają tę samą technologię i mogą być stosowane zamiennie.

  Jak sprawdzić, czy połączenia przez Wi-Fi działają?

  Podczas połączenia przez Wi-Fi pewni operatorzy wyświetlają na ekranie smartfona ikonę VoWiFi (rozmowy przez Wi-Fi). Inni operatorzy nie zapewniają ikon VoWiFi, jest jednak prosty sposób na sprawdzenie, czy ta usługa jest używana:

  1. Upewnij się, że w smartfonie włączona jest funkcja VoWiFi i ze smartfon jest podłączony do sieci Wi-Fi.
  2. Wyłącz komórkową transmisję danych i spróbuj zatelefonować z miejsca, w którym sieć komórkowa ma zazwyczaj słaby zasięg. Jeśli jakość połączenia uległa poprawie, używasz połączenia przez Wi-Fi.

  Aby dowiedzieć się, czy abonament i karta SIM umożliwiają użycie VoWiFi / połączeń przez Wi-Fi, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

  Uwaga: aby używać funkcji połączeń przez Wi-Fi, trzeba ją ręcznie włączyć. Ustawienia połączeń przez Wi-Fi nie są przenoszone po przywróceniu ustawień fabrycznych i zmianie urządzenia. 

  Czy VoWiFi / połączenia przez Wi-Fi zapewniają lepszą jakość połączeń? 

  Połączenia przez Wi-Fi umożliwiają połączenia w strefach słabego zasięgu sieci komórkowej lub poprawiają jakość takich połączeń, pod warunkiem że połączenie przez Wi-Fi jest stabilne i odpowiednio mocne. Jeśli z używanej sieci Wi-Fi korzysta wiele osób lub są w niej przesyłane duże ilości danych (np. podczas streamingu filmów), podczas połączeń przez Wi-Fi mogą wystąpić problemy z jakością dźwięku.

  Ile kosztują połączenia Wi-Fi?

  W sprawie opłat za połączenia przez Wi-Fi należy skontaktować się z operatorem, ponieważ zależą one od zawartej umowy.

  W większości krajów połączenia VoWiFi są taryfikowane tak samo jak standardowe połączenie przez sieć komórkową (2G, 3G, 4G).

  Czy VoWiFi może służyć do wykonywania połączeń alarmowych?

  W pewnych krajach nie jest możliwe wybieranie numerów alarmowych przez VoWiFi.

  Istnieje jednak możliwość przełączenia na łącze komórkowe. Jeśli próbujesz połączyć się z numerem alarmowym przez sieć Wi-Fi i funkcja ta jest niedostępna, urządzenie automatycznie przełączy się na sieć komórkową, o ile pozostaje w jej zasięgu.