Identyfikator artykułu : SX469673 / Ostatnia modyfikacja : 13.01.2023Drukowanie

Nie mogę odblokować ekranu smartfona Xperia (nie pamiętam kodu PIN, hasła lub wzoru)

  Jeżeli zapomnisz kod PIN blokady ekranu, hasło lub wzór, masz dwa sposoby na odzyskanie dostępu do swojego urządzenia Xperia:

  1. Użyj aplikacji Znajdź moje urządzenie od Google.
  2. Użyj programu komputerowego Xperia Companion.

  Przede wszystkim musisz znać dane swojego konta Google

  Przed wykonywaniem czynności opisanych w tym artykule musisz przypomnieć sobie lub odszukać e-mail i hasło do konta Google. W zależności od ustawień zabezpieczeń wykonanie resetowania lub naprawy może spowodować zablokowanie urządzenia. Aby móc użyć telefonu, trzeba wówczas wprowadzić nazwę użytkownika konta Google i hasło. Bez znajomości nazwy użytkownika konta Google i hasła nie można samodzielnie odblokować telefonu.

  Wskazówka: nazwę użytkownika konta Google i hasło można odzyskać na stronie odzyskiwania konta Google.


  Jak zresetować telefon Xperia przy użyciu aplikacji „Znajdź moje urządzenie”

  Jakie warunki muszą być spełnione, aby zresetować telefon w ten sposób?

  • Telefon jest włączony
  • Telefon ma dostęp do Internetu (przez sieć komórkową lub Wi-Fi)
  • W telefonie jest aktywna aplikacja „Znajdź moje urządzenie”
  • Znasz adres e-mail i hasło do konta Google

  Jak wykonać zdalne resetowanie

  Aby odzyskać dostęp do telefonu, musisz zresetować go do ustawień fabrycznych. Oznacza to, że usunięte zostaną wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej pamięci telefonu, w tym pobrane aplikacje, zdjęcia i ustawienia urządzenia.
  Jeśli przed resetowaniem urządzenia nie wyjmiesz z niego karty SD, w większości przypadków usunięte zostaną także dane użytkownika z karty. Na szczęście wiele informacji (np. pobrane aplikacje) jest przywracanych automatycznie z konta Google po ponownym zalogowaniu.

  1. Wyłącz smartfon Xperia i wyjmij kartę SD, aby uniknąć usunięcia danych użytkownika z karty SD.
  2. Z powrotem włącz telefon. Jeśli w telefonie jest aktywne połączenie Wi-Fi lub połączenie z siecią komórkową, telefon powinien automatycznie ponownie połączyć się z siecią.
  3. W komputerze lub urządzeniu mobilnym przejdź na stronę logowania do usługi Znajdź moje urządzenie.
  4. Zaloguj się na konto Google zapisane w smartfonie (konto Google użyte do skonfigurowania smartfona).
  5. Wybierz opcję Wymaż urządzenie i wykonuj wyświetlane polecenia. Pamiętaj, że czynność ta spowoduje usunięcie danych użytkownika z wewnętrznej pamięci urządzenia.
  6. Po zdalnym usunięciu zawartości możesz na nowo skonfigurować urządzenie z użyciem swojego konta Google i zdefiniować nową blokadę ekranu.

  Jak zresetować telefon Xperia przy użyciu funkcji Naprawa oprogramowania w programie Xperia Companion

  Co jest potrzebne do zresetowania telefonu w ten sposób?

  • Program Xperia Companion
  • Przewód USB
  • Komputer połączony z Internetem, z co najmniej 4 GB wolnego miejsca
  • Telefon musi być wyłączony, ale z baterią naładowaną co najmniej do 80%.
  • Adres e-mail i hasło do konta Google

  Jak wykonać naprawę oprogramowania przy użyciu programu Xperia Companion

  • Usunięte zostaną wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej pamięci, w tym pobrane aplikacje, zdjęcia i ustawienia urządzenia. Nie zostanie usunięta zawartość karty SD.
  • Wskazówka: jeżeli przed naprawą oprogramowania nie możesz wyłączyć urządzenia Xperia, wymuś wyłączenie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania oraz klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie trzykrotnie zawibruje.
  1. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go, zainstaluj i uruchom.
  2. Telefon Xperia: upewnij się, że telefon jest wyłączony, i połącz go z komputerem przewodem USB.
  3. Komputer: otwórz program Xperia Companion w komputerze i kliknij Naprawa oprogramowania na głównym ekranie.
  4. Zaznacz pole Nie można wykryć mojego urządzenia, po czym kliknij przycisk Dalej.
  5. Wykonuj wyświetlane polecenia.