Identyfikator artykułu : SX174173 / Ostatnia modyfikacja : 15.02.2024Drukowanie

Niektóre moje kontakty nie są wyświetlane w aplikacji Kontakty.

  Jeśli w aplikacji Kontakty brakuje niektórych kontaktów, wypróbuj kolejno następujące metody. Po użyciu jednej z metod sprawdź, czy problem ustąpił, zanim przejdziesz do następnej.

  • Zmień ustawienie filtru w aplikacji Kontakty, tak aby zostały wyświetlone wszystkie kontakty.
  • Jeśli niektóre kontakty zostały zapisane na karcie SIM lub na karcie pamięci, być może trzeba je zaimportować.

  Jeśli po wykonaniu tych czynności nadal brakuje niektórych kontaktów, możliwe, że zostały one usunięte. Jeśli brakujące kontakty zostały dodane za pomocą aplikacji innego producenta i nie zapisano ich na koncie Google™ użytkownika, w pamięci wewnętrznej urządzenia ani na karcie SIM, kontakty te zostały usunięte. W takim wypadku należy dodać te kontakty ręcznie za pomocą tej samej aplikacji innego producenta, na przykład aplikacji do wysyłania wiadomości błyskawicznych.

  Następujące instrukcje zawierają szczegółowe informacje na temat wykonywania wymienionych wyżej procedur.

  Zmienianie ustawienia filtru w aplikacji Kontakty

  Jak zmienić ustawienia filtru w aplikacji Kontakty

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
  3. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Filtr.
  4. Wyczyść pola wyboru Kontakty z numerami telefonu i Kontakty online.
  5. W obszarze WYŚWIETL KONTAKTY zaznacz każdą usługę lub konto, które chcesz zmodyfikować, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. Możesz na przykład zaznaczyć serwis Facebook™ i zaznaczyć pole wyboru Wszystkie kontakty, jeśli chcesz, aby aplikacja Kontakty wyświetlała wszystkich Twoich znajomych z serwisu Facebook™.
  6. Po zakończeniu stuknij pozycję Gotowe.

  Importowanie kontaktów

  Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do urządzenia. Kontakty można przesłać z komputera, konta serwisu internetowego lub przy użyciu kilku innych metod, takich jak kopiowanie kontaktów z karty pamięci, wykorzystanie technologii Bluetooth® lub zapisanie kontaktów na karcie SIM.

  Jak zaimportować kontakty do aplikacji Kontakty

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
  3. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Importuj kontakty.
  4. Wybierz jedną z opcji importowania.
  5. Wybierz, gdzie kontakty mają zostać zapisane.