Identyfikator artykułu : SX128073 / Ostatnia modyfikacja : 20.04.2015Drukowanie

W aplikacji Kontakty nie są wyświetlane kontakty z serwisu Facebook

  Jak wyświetlić kontakty z serwisu Facebook™ w aplikacji Kontakty

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę ekranu Aplikacje.
  2. Znajdź i stuknij pozycję Kontakty.
  3. Naciśnij klawisz Menu lub stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Filtr.
  4. Wyczyść pola wyboru Kontakty z numerami telefonu i Kontakty online.
  5. W obszarze WYŚWIETL KONTAKTY, odpowiednio do konfiguracji konta Facebook™, wybierz opcję Facebook lub Xperia™ i Facebook albo obie te opcje i upewnij się, że wszystkie pola wyboru są zaznaczone.
  6. Po zakończeniu stuknij pozycję OK lub Gotowe.