Identyfikator artykułu : 00237449 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Brak zasięgu sieci lub komórkowego połączenia transmisji danych

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • W przypadku braku zasięgu sieci wypróbuj następujące rozwiązania:
   • Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo. Spowoduje to zatrzymanie wszystkich pracujących aplikacji i zwolnienie pamięci, co czasem automatycznie rozwiązuje problem.
   • Upewnij się, że wyłączony jest Tryb samolotowy.

  Jak wyłączyć Tryb samolotowy

  • Sprawdź ikonę mocy sygnału  na pasku stanu, aby upewnić się, że urządzenie jest połączone z siecią. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, wyjdź na otwartą przestrzeń lub przybliż się do okna.
  • Jeśli urządzenie w ogóle nie łączy się z siecią lub sygnał jest zbyt słaby, skontaktuj się z operatorem sieci i upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu sieci.
  • Upewnij się, że urządzenie jest ustawione na użycie typu sieci obsługiwanego przez kartę SIM. Jeśli nie wiesz, jakie typy sieci są obsługiwane, skontaktuj się z operatorem sieci.

  Jak wybrać tryb sieci

  • Upewnij się, że karta SIM działa prawidłowo. Włóż kartę SIM do innego urządzenia. Jeśli to pomoże, przyczyną problemu jest prawdopodobnie Twoje urządzenie. W takim przypadku skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym partnerem serwisowym Sony.
  • Wyszukaj sieć z urządzenia, aby sprawdzić, czy są dostępne jakieś sieci.

  Jak wyszukać dostępne sieci komórkowe (Android 11/Android 10/Android 9)

  Jak wyszukać dostępne sieci komórkowe (Android 8)

  • W przypadku braku komórkowego połączenia transmisji danych wypróbuj następujące rozwiązania:
  • Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo. Spowoduje to zatrzymanie wszystkich pracujących aplikacji i zwolnienie pamięci, co czasem automatycznie rozwiązuje problem.
  • Jeśli urządzenie może pracować w trybie STAMINA, wyłącz ten tryb i ponownie uruchom urządzenie. Aby zaoszczędzić baterię, tryb STAMINA wyłącza transmisję danych w sieci komórkowej przy zgaszonym ekranie.

   Jak wyłączyć tryb STAMINA (Android 11 / Android 10)

   Jak wyłączyć tryb STAMINA (Android 9 / Android 8) 

  Jak ponownie uruchomić urządzenie

  • Upewnij się, że abonament obejmuje korzystanie z Internetu przez sieć komórkową. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem sieci.
  • Ponów próbę w innym miejscu. W strefach słabego odbioru, w których mogą występować problemy ze stacjami bazowymi operatora sieci, istnieje możliwość zanikania komórkowego połączenia transmisji danych. Z tego powodu może być konieczne przemieszczenie się w inne miejsce.
  • Jeśli poruszasz się podczas korzystania z urządzenia, możesz tracić komórkowe połączenie transmisji danych ze względu na problemy z siecią operatora.
  • Ręcznie przełącz urządzenie na pracę wyłącznie w sieciach WCDMA (3G) lub GSM (2G). Urządzenie automatycznie wybiera najszybszą z dostępnych sieci. Jeśli sygnał najszybszej sieci ma niestabilny poziom, urządzenie może nieustannie przełączać się między sieciami komórkowymi. Każda zmiana sieci powoduje przerwanie połączenia. Ustawiając urządzenie na pracę wyłącznie w sieciach WCDMA (3G) lub GSM (2G), należy pamiętać, że nawiązywanie połączenia z wybraną siecią może potrwać kilka minut.

  Jak wybrać tryb sieci

  • Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie wyeliminuje problemu, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.
   • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia.
   • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 11/Android 10)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 9)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 8)