Identyfikator artykułu : SX238873 / Ostatnia modyfikacja : 10.01.2019

Ekran nie wyłącza się podczas połączenia, gdy trzyma się telefon blisko twarzy

  Urządzenie ma czujnik reagujący na bliskość innych obiektów. Czujnik zbliżeniowy powoduje wyłączenie ekranu dotykowego podczas połączeń głosowych po zbliżeniu do niego ucha. Zapobiega to niezamierzonemu włączaniu innych funkcji urządzenia podczas rozmowy. Czujnik zbliżeniowy znajduje się u góry w przedniej części telefonu (nad wyświetlaczem). Czas potrzebny czujnikowi do włączenia lub wyłączenia ekranu przed połączeniem lub po połączeniu jest stały. Włączenie lub wyłączenie wyświetlacza może potrwać kilka sekund.

  Czujnik zbliżeniowy może nie działać zgodnie z przeznaczeniem w następujących przypadkach:

  • Użytkownik mógł zapomnieć o usunięciu tymczasowej przezroczystej folii ochronnej pokrywającej ekran dotykowy przy pierwszym zakupie. Folia ta służy do ochrony ekranu tylko podczas transportu i można ją łatwo zdjąć. Często można ją poznać po wystającej wypustce.
  • Jeżeli na urządzenie nałożono folię chroniącą ekran, sprawdź, czy jest przeznaczona specjalnie do tego modelu urządzenia Xperia. Ważne jest, aby taka folia ochronna miała otwory na czujnik zbliżeniowy i aparat z przodu w odpowiednich miejscach.
  • Sprawdź, czy czujnik zbliżeniowy jest czysty — wiele problemów z czujnikiem zbliżeniowym można rozwiązać, czyszcząc go.
  • Jeśli używasz obudowy lub osłony, która nie jest dobrze dopasowana do telefonu, może to mieć wpływ na działanie czujnika zbliżeniowego. Obudowa może zasłaniać czujnik.
  • Mogą też być inne przyczyny nieodpowiedniego działania czujnika.

  Spróbuj kolejno użyć poniższych metod. Po użyciu jednej z metod sprawdź, czy problem ustąpił, zanim przejdziesz do następnej.

  • Zdejmij tymczasową przezroczystą folię ochronną pokrywającą ekran dotykowy przy pierwszym zakupie. Ta folia ma zazwyczaj wystającą wypustkę.
   Uwaga! Jeżeli urządzenie ma cienką folię ASF (chroniącą przed stłuczeniem), nie zdejmuj jej. Została założona w celu ochrony przed zadrapaniami.
  • Sprawdź, czy folia ochronna na urządzeniu (nie folia chroniąca ekran przed stłuczeniem nakładana fabrycznie) ma otwory na czujnik zbliżeniowy i aparat z przodu w odpowiednich miejscach. Czujnik znajduje się w górnej części urządzenia nad ekranem. Aby sprawdzić dokładne położenie czujnika zbliżeniowego w danym modelu urządzenia Xperia, skorzystaj z Instrukcji obsługi. Ilustrację urządzenia i jego głównych części można obejrzeć w rozdziale Pierwsze kroki w sekcji Wygląd. Jeżeli okaże się, że folia ochronna nie jest prawidłowo nałożona, zdejmij ją, ale nie zdejmuj nałożonej fabrycznie cienkiej folii chroniącej ekran przed stłuczeniem (jeżeli została nałożona na to urządzenie).
  • Wyczyść czujnik zbliżeniowy.
  • Zdejmij obudowę lub osłonę używaną z telefonem.
  • Wymuś ponowne uruchomienie telefonu.
  • Przetestuj czujnik zbliżeniowy w telefonie.
  • Dopilnuj, by urządzenie było w pełni naładowane. Następnie przeprowadź aktualizację oprogramowania systemu, jeśli jest dostępna.
  • Wykonaj kopię zapasową ważnych danych przechowywanych w urządzeniu, a następnie przywróć ustawienia fabryczne.
  • Skontaktuj się z pierwotnym sprzedawcą lub z nami. Jeśli chcesz oddać urządzenie do serwisu, zrób kopie zapasowe wszystkich danych, które chcesz zachować. Podczas badania dane na urządzeniu są usuwane. Usuń też wszystkie konta Google na urządzeniu, zanim je przekażesz do serwisu. Należy pamiętać o dostarczeniu niezbędnej dokumentacji, takiej jak dowód sprzedaży i karta gwarancyjna. Wymagana dokumentacja może zależeć od rynku, kraju lub regionu.

  Szczegółowe informacje

  Wymuszenie ponownego uruchomienia urządzenia

  Jak wymusić ponowne uruchomienie urządzenia

  1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania, aż urządzenie zawibruje trzy razy, a następnie zwolnij klawisze. Urządzenie wyłączy się automatycznie.
  2. Po wyłączeniu się urządzenia uruchom je ponownie, naciskając klawisz zasilania.

  Testowanie czujnika zbliżeniowego

  Android 8.0

  Jak przetestować czujnik zbliżeniowy

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > System > Informacje o telefonie > Pomoc. Jeżeli uruchamiasz aplikację Pomoc po raz pierwszy, stuknij pozycję AKCEPTUJ, aby zaakceptować politykę prywatności.
  3. Na karcie przewiń w dół i stuknij pozycję Bliskość ucha, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Android 6.0, 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak przetestować czujnik zbliżeniowy

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Pomoc. Jeżeli uruchamiasz aplikację Pomoc po raz pierwszy, stuknij pozycję AKCEPTUJ, aby zaakceptować politykę prywatności.
  3. Na karcie  przewiń w dół i stuknij pozycję Bliskość ucha, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Android 4.2, 4.3, 4.4, 5.0 lub 5.1

  Jak przetestować czujnik zbliżeniowy

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Diagnostyka.
  3. Stuknij pozycję Testuj urządzenie > Bliskość ucha, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Aktualizowanie oprogramowania systemowego

  Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. W takiej sytuacji, aby wyszukać nowe oprogramowanie, należy podłączyć urządzenie przewodem USB to komputera, na którym jest zainstalowana aplikacja Xperia Companion.

  Aktualizacja bezprzewodowa

  Android 8.0

  Jak pobrać bezprzewodowo i zainstalować aktualizację systemu

  1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania.
  3. Jeśli jest dostępna aktualizacja systemu, stuknij pozycję Pobierz, aby pobrać aktualizację na urządzenie.
  4. Po zakończeniu pobierania stuknij pozycję Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

  Android 7.1.1 lub starsza wersja

  Jak pobrać bezprzewodowo i zainstalować aktualizację systemu

  1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramowania.
  4. Jeśli jest dostępna aktualizacja systemu, stuknij pozycję Pobierz, aby pobrać aktualizację na urządzenie.
  5. Po zakończeniu pobierania stuknij pozycję Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

  Aktualizacja za pomocą komputera

  Jak zaktualizować urządzenie przy użyciu komputera

  1. Jeżeli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji Xperia Companion, pobierz ją i zainstaluj ze strony Xperia Companion.
  2. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
  3. Urządzenie Xperia: Jeżeli zostanie wyświetlony monit, w oknie dialogowym Skorzystaj z USB, aby wybierz opcję Przesyłanie plików (MTP).
  4. Otwórz program Xperia Companion, jeżeli nie został uruchomiony automatycznie.
  5. Komputer: W przypadku wykrycia aktualizacji oprogramowania urządzenia zostanie wyświetlone okno podręczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przeprowadzić odpowiednią aktualizację oprogramowania.

  Przywracanie ustawień fabrycznych

  Android 8.0

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Wykonaj kopię zapasową całej osobistej zawartości, którą chcesz zachować i która jest przechowywana w pamięci wewnętrznej urządzenia. Zdjęcia, nagrania wideo, utwory muzyczne i inne dane zapisane na karcie pamięci nie są wymazywane.
  2. Sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. Uwaga! W zależności od ustawień zabezpieczeń być może trzeba będzie wprowadzić poświadczenia do konta Google używanego na urządzeniu Xperia, aby móc z niego korzystać po przywróceniu danych fabrycznych.
  3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > System > Resetowanie > Przywracanie danych fabrycznych.
  4. Stuknij pozycję RESETUJ TELEFON.
  5. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
  6. Aby potwierdzić, stuknij pozycję WYMAŻ WSZYSTKO.

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Wykonaj kopię zapasową całej osobistej zawartości, którą chcesz zachować i która jest przechowywana w pamięci wewnętrznej urządzenia. Zdjęcia, nagrania wideo, utwory muzyczne i inne dane zapisane na karcie pamięci nie są wymazywane.
  2. Sprawdź, czy pamiętasz nazwę użytkownika i hasło do swojego konta Google. Uwaga! W zależności od ustawień zabezpieczeń być może trzeba będzie wprowadzić poświadczenia do konta Google używanego na urządzeniu Xperia, aby móc z niego korzystać po przywróceniu danych fabrycznych.
  3. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  4. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Kopia i kasowanie danych > Ustawienia fabryczne.
  5. Android 5.0/5.1: Jeśli chcesz również wymazać dane zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia, takie jak zdjęcia i utwory muzyczne, zaznacz pole wyboru Wymaż z pamięci wewnętrznej (nie ma to wpływu na kartę SD).
  6. Stuknij pozycję Resetuj telefon/tablet lub Wymaż wszystko.
  7. Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.
  8. Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.

  Android 4.2, 4.3 lub 4.4

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Wykonaj kopię zapasową całej osobistej zawartości, którą chcesz zachować i która jest przechowywana w pamięci wewnętrznej urządzenia.
  2. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  3. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Kopia i kasowanie danych > Ustawienia fabryczne.
  4. Jeśli chcesz również wymazać dane zapisane w wewnętrznej pamięci urządzenia, takie jak zdjęcia i utwory muzyczne, zaznacz pole wyboru Wymaż z pamięci wewnętrznej (nie ma to wpływu na kartę SD).
  5. Stuknij pozycję Resetuj telefon/tablet.
  6. Aby potwierdzić, stuknij pozycję Wymaż wszystko.