Identyfikator artykułu : 00237465 / Ostatnia modyfikacja : 24.10.2022Drukowanie

Nie można połączyć się z domową siecią Wi-Fi

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  • Uruchom ponownie urządzenie, po czym wyłącz sieć Wi-Fi i włącz ją na nowo.

  Jak włączyć lub wyłączyć sieć Wi-Fi

  • Uruchom ponownie router. Sprawdź, czy router ma certyfikat Wi-Fi. Twoje urządzenie ma certyfikat Wi-Fi. Jeśli router go nie ma, oba urządzenia mogą się nieprawidłowo komunikować.

  Jak sprawdzić, czy router ma certyfikat Wi-Fi

  • Usuń z urządzenia ustawienia sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, i wprowadź je na nowo.
  • Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu routera Wi-Fi. Sprawdź moc sygnału Wi-Fi  (ikonę Wi-Fi) na pasku stanu. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, przybliż się do hotspota (urządzenia zapewniającego sieć Wi-Fi).
  • Upewnij się, że w routerze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować oprogramowanie routera, skontaktuj się z jego producentem.
  • Używając komputera, sprawdź poniższe ustawienia routera. Jeśli nie wiesz, jak zmienić ustawienia, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera lub skontaktuj się z producentem.
   • Tryb/prędkość sieci: jeśli wybrane jest ustawienie b, g lub n, zmień ustawienie trybu na automatyczny lub mieszany.
   • Nazwa sieci (SSID) i hasło: upewnij się, że nie są używane znaki specjalne lub znaki spoza standardowego zestawu kodu ASCII.
   • DHCP: upewnij się. że ta funkcja jest włączona. W przypadku problemów z dostępem do Internetu przez łącze Wi-Fi możesz także spróbować ustawić statyczny adres IP.
   • Filtr adresów MAC: upewnij się, że ta funkcja jest wyłączona. Oprócz tego ustaw swoje urządzenie jako dozwolone.
   • Kanał: spróbuj użyć innego kanału, najlepiej o numerze nie wyższym niż 11.
  • Dodaj adres MAC swojego urządzenia do tabeli filtra adresów MAC w routerze Wi-Fi. Pewne routery wymagają podania adresu MAC.
   Informacji o tym, jak dodawać adresy MAC do tabeli filtra adresów MAC w routerze, należy szukać w instrukcji obsługi routera lub u producenta.

  Jak sprawdzić adres MAC urządzenia (Android 11)

  Jak sprawdzić adres MAC urządzenia (Android 10 / Android 9 / Android 8) 

  • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że powoduje to usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 11/Android 10)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 9)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 8)