Identyfikator artykułu : SX469673 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2022Drukowanie

Nie mogę odblokować ekranu smartfona Xperia (nie pamiętam kodu PIN, hasła lub wzoru)

  Jeśli zapomnisz kodu PIN, hasła lub wzoru umożliwiającego odblokowanie ekranu, możesz zresetować urządzenie Xperia za pomocą aplikacji Znajdź moje urządzenie firmy Google lub programu komputerowego Xperia Companion. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi każdej z poniższych możliwości i uzyskiwanymi rezultatami, po czym wybierz najlepszą metodę.

  Uwaga! Przed wykonywaniem czynności opisanych w tym artykule należy przypomnieć sobie lub odszukać nazwę użytkownika konta Google i hasło. W zależności od ustawień zabezpieczeń wykonanie resetowania lub naprawy może spowodować zablokowanie urządzenia. Aby móc użyć urządzenia, trzeba wówczas wprowadzić nazwę użytkownika konta Google i hasło. Bez znajomości nazwy użytkownika konta Google i hasła nie można samodzielnie odblokować urządzenia.

  Wskazówka: nazwę użytkownika konta Google i hasło można odzyskać na stronie odzyskiwania konta Google.

  Resetowanie urządzenia Xperia przy użyciu aplikacji „Znajdź moje urządzenie”

  • Wymagania: tej metody resetowania można użyć, gdy urządzenie jest włączone, ma dostęp do Internetu i działa w nim aplikacja „Znajdź moje urządzenie”. W urządzeniu musi być zapisane konto Google. Wymagana jest znajomość nazwy użytkownika i hasła. Niezbędny jest też dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z Internetem.
  • Wyniki: usunięte zostaną wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej pamięci, w tym pobrane aplikacje, zdjęcia i ustawienia urządzenia. Jeśli przed resetowaniem urządzenia nie wyjmiesz z niego karty SD, w większości przypadków usunięte zostaną także dane użytkownika z karty.
  Resetowanie urządzenia Xperia przy użyciu aplikacji „Znajdź moje urządzenie”
  1. Aby uniknąć usunięcia danych użytkownika z karty SD, wyłącz urządzenie Xperia i wyjmij kartę.
  2. Włącz urządzenie i upewnij się, że ma ono aktywne połączenie Wi-Fi lub komórkowe połączenie transmisji danych.
  3. W komputerze lub urządzeniu mobilnym przejdź na stronę logowania do usługi Znajdź moje urządzenie.
  4. Zaloguj się na konto Google zapisane w urządzeniu.
  5. Postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie, usuń z urządzenia całą zawartość. Pamiętaj, że czynność ta spowoduje usunięcie danych użytkownika z wewnętrznej pamięci urządzenia.
  6. Po zdalnym usunięciu zawartości możesz na nowo skonfigurować urządzenie z użyciem swojego konta Google i zdefiniować nową blokadę ekranu.

  Resetowanie urządzenia Xperia przy użyciu funkcji „Naprawa oprogramowania”

  Blokadę ekranu można zresetować, używając przewodu USB, komputera i funkcji „Naprawa oprogramowania” w programie Xperia Companion. Urządzenie musi być wyłączone.
  Aby obejrzeć film pokazujący, jak wykonać naprawę oprogramowania, stuknij lub kliknij tutaj. Funkcja „Naprawa oprogramowania” powoduje zastąpienie oprogramowania w urządzeniu.

  • Wymagania: warunkiem użycia tej metody jest dostęp do komputera z aktywnym połączeniem z Internetem. Do połączenia urządzenia z komputerem potrzebny jest przewód USB. Urządzenie musi być naładowane do poziomu co najmniej 80%. W komputerze PC/Mac musi być co najmniej 4 GB wolnego miejsca.

  • Wyniki: usunięte zostaną wszystkie dane użytkownika z wewnętrznej pamięci, w tym pobrane aplikacje, zdjęcia i ustawienia urządzenia. Nie zostanie usunięta zawartość karty SD.

  Wykonywanie naprawy oprogramowania
  1. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go i zainstaluj.
  2. Uruchom program Xperia Companion.
  3. Urządzenie Xperia: sprawdź, czy urządzenie Xperia jest wyłączone.
  4. Podłącz urządzenie Xperia do komputera przewodem USB.
  5. Komputer: otwórz program Xperia Companion w komputerze i kliknij Naprawa oprogramowania na głównym ekranie.
  6. Zaznacz pole Nie można wykryć mojego urządzenia, po czym kliknij przycisk Dalej.
  7. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Wskazówka: jeżeli przed naprawą oprogramowania nie możesz wyłączyć urządzenia Xperia, wymuś wyłączenie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania oraz klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie trzykrotnie zawibruje.