Identyfikator artykułu : 00276634 / Ostatnia modyfikacja : 02.06.2022Drukowanie

Zrzuty ekranu w systemie Android 12: jak zrobić zrzut ekranu smartfona Xperia

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak zrobić zrzut ekranu w systemie Android 12

  Do zrobienia zrzutu ekranu użyj dwóch przycisków na telefonie

  Aby zrobić zrzut ekranu smartfona z systemem Android 12, równocześnie naciśnij klawisze zasilania (B)zmniejszania głośności (A), jak na poniższej ilustracji.

  Umiejscowienie klawiszy zasilania (A) i zmniejszania głośności (B)

  W lewym dolnym rogu powinien pojawić się podgląd zrzutu ekranu wraz z dodatkowymi opcjami: Udostępnij, EdytujZarejestruj więcej.


  Wykonywanie przewijanego zrzutu ekranu przy użyciu funkcji „Zarejestruj więcej”

  Przewijane zrzuty ekranu to nowa funkcja, która pojawiła się w systemie Android 12. Wcześniej długość zrzutów ekranu ograniczała się do tego, co mieściło się na ekranie telefonu. Teraz można użyć funkcji „Zarejestruj więcej” i zrobić zrzut ekranu całej strony internetowej itp. Jak to zrobić:

  UWAGA: pewne aplikacje, strony internetowe i obrazy nie pozwalają na użycie przewijanych zrzutów ekranu. W takich przypadkach nie pojawia się opcja Zarejestruj więcej.

  1. Otwórz aplikację (np. przeglądarkę Chrome), stronę internetową lub obraz, z których chcesz zrobić przewijany zrzut ekranu.
  2. Zrób zrzut ekranu w jeden ze sposobów opisanych w tym artykule. Możesz na przykład nacisnąć klawisze zasilania (A)zmniejszania głośności (B) na telefonie.
  3. W lewym dolnym rogu powinien pojawić się podgląd zrzutu ekranu wraz z dodatkowymi opcjami: Udostępnij, EdytujZarejestruj więcej.
  4. Stuknij Zarejestruj więcej.
  5. Przytnij zrzut ekranu, aby wybrać część, którą chcesz zapisać.
  6. Stuknij Zapisz w lewym górnym rogu ekranu, aby zapisać zrzut ekranu.

  Podgląd zrzutu ekranu w lewym dolnym rogu wraz z dodatkowymi opcjami: Udostępnij, Edytuj i Zarejestruj więcej.
  Przewijany zrzut ekranu — widok przycięcia


  Wykonywanie zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji

  Aby szybko zrobić zrzutu ekranu ostatnio używanej aplikacji:

  1. Stuknij ikonę (przycisk przeglądu) na pasku nawigacyjnym u dołu ekranu telefonu.
   Umiejscowienie ikony „Przegląd”
  2. Przesuwając palcem w lewo lub w prawo, wybierz aplikację, z której chcesz wykonać zrzut ekranu, i stuknij [Zrzut ekranu].

  Przypisywanie funkcji zrzutów ekranu do gestu

  Można przypisać funkcję zrzutów ekranu do gestu na pasku Boczny sensor. Aby zrobić zrzut ekranu przy użyciu paska Boczny sensor, wykonaj następujące czynności:

  1. Odszukaj i stuknij opcje [Ustawienia] → [Wyświetlacz] → [Boczny sensor] → [Gesty].
  2. Wybierz jeden z następujących gestów: [Stuknij dwukrotne], [Przesuń w górę] lub [Przesuń w dół].
  3. Stuknij [Zrób zrzut ekranu].

  Gdzie są zapisywane zrzuty ekranu?

  Wszystkie zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aby odszukać zrzuty ekranu, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz w smartfonie aplikację Zdjęcia Google.
  2. Wybierz kolejno BibliotekaZrzuty ekranu.