Identyfikator artykułu : 00237369 / Ostatnia modyfikacja : 27.03.2020Drukowanie

Wrażenie braku ładowania urządzenia

  Jeśli bateria jest wyczerpana, na reakcję urządzenia na ładowanie trzeba czasem czekać do 30 minut. W tym czasie ekran może pozostawać zupełnie ciemny, bez ikony ładowania. Należy ponadto pamiętać, że pełne ładowanie całkowicie wyczerpanej baterii może trwać do 4 godzin.

  • Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy problem ma związek z ładowarką.
   • Upewnij się, że używasz oryginalnej ładowarki Sony przeznaczonej specjalnie do ładowania swojego urządzenia.
   • Do ładowania urządzenia użyj oryginalnej ładowarki Sony włączonej do ściennego gniazdka sieci energetycznej. Jeśli do ładowania używany jest komputer i przewód USB, ładowanie przebiega znacznie wolniej.
   • Odłącz przewód USB od urządzenia, po czym ponownie podłącz przewód do portu USB urządzenia. Upewnij się, że przewód ładowarki jest prawidłowo podłączony do portu USB urządzenia, bez przeszkód w rodzaju osłony ochronnej. Upewnij się, że ładowarka jest prawidłowo włączona do działającego ściennego gniazdka sieci energetycznej.
   • Upewnij się, że port ładowarki nie jest pokryty kurzem, pyłem lub wilgocią. Zatkany port może nie pozwalać na prawidłowe podłączenie przewodu USB, a przez to uniemożliwić ładowanie. Zadbaj, by port USB był zupełnie suchy. Usuń kurz, pył itp. szczoteczką do zębów bądź drewnianą lub plastikową wykałaczką.
   • Spróbuj naładować urządzenie, podłączając inny przewód USB do portu USB komputera. Jeśli rozpocznie się ładowanie urządzenia, może to świadczyć o nieprawidłowym działaniu ładowarki. Wymień ładowarkę na oryginalną ładowarkę Sony przeznaczoną specjalnie do swojego urządzenia.
  • Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo. Spowoduje to zatrzymanie wszystkich pracujących aplikacji i zwolnienie pamięci, co czasem automatycznie rozwiązuje problem.
  • W sytuacji gdy urządzenie przestaje reagować lub nie uruchamia się ponownie w normalny sposób, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie bądź wyłączenie. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie powoduje usunięcia ustawień lub własnych danych.

  Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

  Jak włączyć urządzenie

  • Jeśli procedura wymuszonego ponownego uruchomienia nie przyniesie rezultatu, spróbuj użyć procedury 2-minutowego ponownego uruchomienia.

  Jak wymusić 2-minutowe ponowne uruchomienie

  • Jeśli urządzenie ma funkcję Ochrona baterii i funkcja ta jest włączona, możesz zauważyć, że urządzenie nie jest całkowicie naładowane nawet po kilkugodzinnym ładowaniu. Funkcja Ochrona baterii ma na celu wydłużenie czasu użytkowania baterii i zwiększenie jej wydajności.

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Ochrona baterii

  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia.
  • Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej i synchronizacja ważnych danych z kontem Google.
  • Do wykonania naprawy oprogramowania urządzenia i przywrócenia ustawień fabrycznych użyj programu komputerowego Xperia Companion. Zwracamy uwagę, że naprawa oprogramowania powoduje usunięcie wszystkich danych z wewnętrznej pamięci masowej urządzenia. Nie są usuwane dane znajdujące się na zewnętrznej karcie SD, takie jak zdjęcia, filmy i muzyka.

  Jak utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Jak utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu Xperia Companion