Identyfikator artykułu : 00237361 / Ostatnia modyfikacja : 13.01.2023Drukowanie

Telefon nie włącza się

  Jeśli telefon nie reaguje na próby włączenia, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności.

  • Daj urządzeniu wystarczający czas na uruchomienie. Naciśnij długo klawisz zasilania, aż urządzenie zawibruje. Wówczas puść klawisz. Na zawibrowanie urządzenia trzeba poczekać nawet 10 sekund.
  • Upewnij się, że urządzenie jest naładowane. Jeśli bateria jest wyczerpana, na reakcję urządzenia na ładowanie trzeba czasem czekać do 30 minut. W tym czasie ekran pozostaje ciemny i nie pojawia się ikona ładowania. Należy ponadto pamiętać, że pełne ładowanie wyczerpanej baterii może trwać do 4 godzin.
  • Jeśli występuje problem z ładowaniem urządzenia, zacznij od sprawdzenia, że używasz oryginalnej ładowarki Sony i przewodu USB Sony przeznaczonego specjalnie do ładowania swojego urządzenia. Spróbuj naładować urządzenie przy użyciu innego przewodu USB podłączonego do portu USB komputera. Jeśli rozpocznie się ładowanie urządzenia, może to świadczyć o nieprawidłowym działaniu ładowarki.
  • Jeśli do urządzenia włożona jest karta pamięci, wyjmij ją i uruchom ponownie urządzenie. Jeśli wyjęcie karty rozwiąże problem, karta SD może być uszkodzona. W takim przypadku trzeba wymienić kartę SD używaną w urządzeniu.
  • W sytuacji gdy urządzenie przestaje reagować lub nie uruchamia się ponownie w normalny sposób, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie bądź wyłączenie. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie powoduje usunięcia ustawień lub własnych danych.

  Wymuś ponowne uruchomienie lub wyłączenie

  Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

  Włącz urządzenie

  Jak włączyć urządzenie

  2-minutowe ponowne uruchomienie

  • Jeśli procedura wymuszonego ponownego uruchomienia nie przyniesie rezultatu, spróbuj użyć procedury 2-minutowego ponownego uruchomienia.

  Jak wymusić 2-minutowe ponowne uruchomienie

  • Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej i synchronizacja ważnych danych z kontem Google.
  • Do wykonania naprawy oprogramowania urządzenia i przywrócenia ustawień fabrycznych użyj programu komputerowego Xperia Companion. Zwracamy uwagę, że naprawa oprogramowania powoduje usunięcie wszystkich danych z wewnętrznej pamięci masowej urządzenia. Nie są usuwane dane znajdujące się na zewnętrznej karcie SD, takie jak zdjęcia, filmy i muzyka.

  Utwórz kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Aby utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera

  Utwórz kopię zapasową aplikacji, ustawień telefonu i historii połączeń

  Jak utworzyć kopię zapasową aplikacji, ustawień telefonu i historii połączeń i jak je zsynchronizować

  Naprawa oprogramowania za pomocą programu Xperia Companion

  WAŻNE: program Xperia Companion nie pozwala na przywracanie treści w smartfonach Xperia z roku 2019 i kolejnych. Do wykonywania kopii zapasowych treści i ich przywracania należy używać Dysku Google.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu Xperia Companion


  Uwaga! Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności problem nadal nie jest rozwiązany, może być konieczne zlecenie naprawy.