Identyfikator artykułu : 00257780 / Ostatnia modyfikacja : 27.05.2022

Nie mogę nawiązywać ani odbierać rozmów telefonicznych

   

   WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.   Wypróbuj kolejno te sposoby. Po wypróbowaniu każdego z rozwiązań sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnego rozwiązania tylko w przypadku niepowodzenia.

   Sprawdź warunki w otoczeniu

    1. Upewnij się, że masz dobry zasięg sieci. Zdarza się, że sygnał GSM operatora ma w pewnych obszarach większą moc, a w innych mniejszą. To samo dotyczy sieci 3G i LTE(4G).
     Sygnał mogą blokować grube ściany lub pobliskie budowle. Jeśli sygnał jest słaby lub w ogóle go nie ma, wyjdź na otwartą przestrzeń lub przybliż się do okna.
    2. Jeśli przemieszczasz się z jednego dużego obszaru geograficznego do innego (lub do innego kraju), na połączenie telefonu z nową siecią trzeba czasem zaczekać kilka minut.

    Sprawdź urządzenie

    1. Zrestartuj telefon. Jeżeli nie można uruchomić ponownie urządzenia w normalny sposób, wymuś ponowne uruchomienie.
    2. Odszukaj aplikację Telefon w telefonie lub tablecie i wyczyść jej pamięć podręczną lub dane aplikacji.
    3. Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania: Pomoc techniczna Oprogramowanie → Aktualizacja oprogramowania. Należy pamiętać, że pewnych aktualizacji nie można pobrać bezprzewodowo. Do wyszukania nowego oprogramowania użyj komputera z zainstalowanym programem Xperia Companion. 
    4. Jeśli to możliwe, przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. Pamiętaj, że przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z wewnętrznej pamięci urządzenia całej osobistej zawartości. Nie jest kasowana zawartość karty pamięci (karty SD).
    5. Jeśli nie możesz przywrócić ustawień fabrycznych, spróbuj wykonać naprawę oprogramowania za pomocą programu Xperia Companion na komputer PC lub Mac. Przed naprawą oprogramowania koniecznie utwórz kopię zapasową wszystkich danych.

    Sprawdź kartę SIM

    • Przyczyną problemów może być stara lub wadliwa karta SIM. Wyjmij kartę SIM i usuń kurz lub plamy z jej styków (mają one złoty kolor). Z powrotem włóż kartę.
    • Jeżeli karta SIM jest fizycznie uszkodzona, poproś operatora o kartę SIM na wymianę.
    • Włóż inną kartę SIM. Jeżeli możesz nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu innej karty SIM, Twoja karta SIM może być uszkodzona. Poproś operatora sieci o kartę SIM na wymianę.
    • Możesz też przełożyć swoją kartę SIM do innego telefonu. Jeżeli nie możesz telefonować z innego telefonu, Twoja karta SIM może być uszkodzona. Poproś operatora sieci o kartę SIM na wymianę.
    • Jeśli możesz telefonować po przełożeniu karty SIM do innego telefonu (lub jeśli nie możesz telefonować po włożeniu do swojego telefonu lub tabletu innej karty SIM), problem może być związany z telefonem lub tabletem.

    Wyłączanie wybierania stałego

    Wybieranie stałe pozwala użytkownikowi określić numery telefonów, na które będzie można dzwonić z telefonu. Funkcji tej można użyć jako blokady rodzicielskiej.  Z telefonu można dzwonić tylko na numery wybrane w ustawieniach wybierania stałego (i na numery alarmowe). 
    Upewnij się, że w telefonie lub tablecie nie została włączona funkcja blokowania połączeń, blokady połączeń lub wybierania stałego. W przeciwnym razie przyczyną problemów z telefonowaniem może być jedna z tych funkcji. Kiedy funkcja blokowania połączeń jest konfigurowana po raz pierwszy, trzeba wprowadzić hasło uaktywniające tę funkcję. To samo hasło trzeba podać, aby wyłączyć blokowanie połączeń.

    Aby wyłączyć wybieranie stałe (Android 10 i 11)

    1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
    2. Stuknij ikonę menu (trzy pionowe kropki), po czym stuknij opcje Ustawienia → Połączenia → Konta telefoniczne → wybierz kartę SIM  Numery wybierania stałego.
    3. Stuknij opcję Wyłącz ustalone numery.
    4. Podaj kod PIN2 i stuknij OK.

    Wyłączanie zablokowanych numerów

    Możliwe jest blokowanie numerów telefonów. Blokowanie numerów pozwala użytkownikowi zablokować połączenia z numerów umieszczonych na liście tej funkcji.
    Uważaj, aby nie zablokować żadnych numerów, z których chcesz odbierać połączenia.

    Aby wyłączyć zablokowane numery (Android 10 i 11)

    1. Stuknij ikonę Telefon, a następnie stuknij menu (trzy pionowe kropki) → Ustawienia.
    2. Stuknij opcję Blokuj numery, po czym usuń z listy wszystkie numery, z których chcesz odbierać połączenia.