Identyfikator artykułu : 00237417 / Ostatnia modyfikacja : 21.10.2021Drukowanie

Aplikacje mobilne ulegają awarii, zawieszają się lub wolno działają

   

   WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

   Wyłączenie odpowiedzialności: aplikacje, które nie zostały pobrane ze sklepu Google Play, mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Jeśli wykonanie czynności opisanych w tym artykule nie rozwiąże problemu, w sprawie dalszych informacji prosimy o skontaktowanie z autorem aplikacji.

   Co zrobić, gdy aplikacja mobilna przestaje prawidłowo działać

   Nieprawidłowe działanie aplikacji mobilnych może wynikać z różnych przyczyn (np. słabe połączenie z Internetem, niewystarczająca ilość pamięci lub błędy oprogramowania). Aplikacja może zawieszać się, ulegać awarii lub reagować z dużym opóźnieniem. Na szczęście problemy te można zwykle rozwiązać, wykonując te proste czynności. Wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do następnej czynności.

   Uwaga: Poniższe czynności zależą od wersji systemu Android. Aby sprawdzić wersję systemu Android w smartfonie, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Informacje o telefonie → Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

   Wymuś zatrzymanie aplikacji i uruchom ją na nowo

   Jak wymusić zatrzymanie aplikacji


   Zaktualizuj aplikację w telefonie

   Jeśli nie jest to jeszcze zrobione, zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji dostępnej w sklepie Google Play. Dodatkowo upewnij że, w telefonie Xperia jest zainstalowane najnowsze oprogramowanie.

   Uwaga:  Nie wszystkie aplikacje można aktualizować poprzez sklep Google Play.


   Wyczyść pamięć podręczną lub dane aplikacji

   Wyczyść pamięć podręczną aplikacji, aby usunąć z pamięci aplikacji wszystkie tymczasowe pliki, będące potencjalnym źródłem problemu. Czyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje utraty żadnych własnych danych.

   Możesz też pójść o krok dalej i wyczyścić wszystkie dane aplikacji, jakie zostały zapisane od początku jej używania. Należy pamiętać, że usunięte zostaną wówczas wszystkie własne dane, takie jak dane logowania czy ustawienia.

    Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

    Jak wyczyścić dane aplikacji 

   Wskazówka: czy wiesz, że do obsługi aparatu w telefonu również służy aplikacja? Jeśli aplikacja Aparat (nazwana w nowszych modelach Photography Pro) nie uruchamia się, spróbuj wyczyścić jej pamięć podręczną. Jeśli to nie pomoże, wyczyść zawartość pamięci / dane.


   Zresetuj aplikację

   Odinstaluj wszystkie aktualizacje aplikacji, aby ją zresetować. Wszystkie dane osobiste zapisane przez aplikację, takie jak dane logowania i ustawienia, zostaną usunięte. Jeśli to możliwe, ponownie zaktualizuj aplikację poprzez sklep Google Play. Możesz spróbować odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.

   Uwaga: Nie można odinstalować pewnych fabrycznie zainstalowanych aplikacji.

    Jak odinstalować aktualizacje aplikacji 


   Odinstaluj aplikację i zainstaluj ją na nowo

    Jak odinstalować aplikację z poziomu ekranu aplikacji


   Sprawdź stan trybu STAMINA

   Jeśli urządzenie może pracować w trybie STAMINA i tryb ten jest włączony, wyłącz go i ponownie uruchom urządzenie. Tryb STAMINA ogranicza lub blokuje działanie pewnych funkcji, aby zmniejszyć zużycie baterii (zależnie od aktualnego stanu baterii w telefonie). Do funkcji takich należy wydajność odwzorowywania obrazu, jasność ekranu, ulepszanie obrazu czy odbiór sygnałów GPS przy wyłączonym ekranie. W pewnych aplikacjach mogą być także wyłączone funkcje synchronizacji danych aplikacji w tle lub transmisja strumieniowa.

    Aby wyłączyć tryb STAMINA


   Sprawdź stan trybu samolotowego

   Jeśli aplikacja wymaga połączenia z Internetem, zadbaj, by urządzenie miało aktywne połączenie z Internetem (przez sieć Wi-Fi lub komórkową) i wyłączony był Tryb samolotowy.

    Aby wyłączyć tryb samolotowy


   Zrestartuj telefon

    Aby ponownie uruchomić urządzenie 


   Przywróć ustawienia fabryczne

   Przywrócenie ustawień fabrycznych przywraca smartfon do stanu fabrycznego. Oznacza to usunięcie wszystkich dostosowanych/osobistych treści zapisanych w telefonie. Ponieważ urządzenie zostanie całkowicie zresetowane, utwórz kopię zapasową ważnych danych.

    Aby utworzyć kopię zapasową danych przy użyciu komputera 

    Aby utworzyć kopię zapasową i zsynchronizować aplikacje, ustawienia telefonu i historię połączeń 

    Aby przywrócić ustawienia fabryczne


   Samouczki wideo