Identyfikator artykułu : 00242271 / Ostatnia modyfikacja : 05.03.2020Drukowanie

Zbyt ciemny ekran po zamknięciu osłony

    Aby zwiększyć jasność ekranu przy zamkniętej osłonie, wykonaj poniższe czynności.

    1. Odszukaj i stuknij opcje Stylowa osłonaZwiększenie jasności po zamknięciu osłony.
    2. Wybierz jedną z możliwości.