Identyfikator artykułu : 00264583 / Ostatnia modyfikacja : 03.01.2022

Nie działa technologia Apple CarPlay lub Android Auto

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe instrukcje:

  1. Uruchom ponownie urządzenie mobilne.
  2. Podłącz urządzenie mobilne innym przewodem USB i sprawdź, czy problem został rozwiązany.​​​​​

  UWAGI:

  • Jeśli używasz długiego przewodu USB, spróbuj użyć krótszego. 
  • Przewód USB, którego używasz, mógł z upływem czasu ulec zużyciu i dlatego nie działa prawidłowo.
  • Jeśli korzystasz z telefonu iPhone, zalecamy użycie przewodu Lightning wyprodukowanego przez firmę Apple.
  • Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza USB, to w przypadku modeli z dostarczonym przedłużaczem USB użyj przedłużacza dostarczonego z radiem samochodowym.