Identyfikator artykułu : 00162527 / Ostatnia modyfikacja : 28.03.2018Drukowanie

Urządzenie audio z funkcją Bluetooth nie wykrywa radioodtwarzacza samochodowego Bluetooth

  Jeśli urządzenie audio z funkcją Bluetooth nie wykrywa odtwarzacza samochodowego Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy radioodtwarzacz samochodowy z funkcją Bluetooth został sparowany z urządzeniem audio Bluetooth. Sparowanie radioodtwarzacza samochodowego Bluetooth z urządzeniem audio Bluetooth jest konieczne do utworzenia połączenia między tymi urządzeniami.

   Procedura parowania radioodtwarzacza samochodowego i telefonu jest następująca:

   1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu, które chcesz sparować z odtwarzaczem samochodowym.
   2. Wybierz źródło w komunikacji przez Bluetooth (telefon).
   3. Przejdź do menu Bluetooth.
   4. W menu ustawień Bluetooth wybierz opcję Pairing (Parowanie)

   UWAGI:

   • Powyższa procedura ma jedynie charakter przykładowy. Jeśli jej wykonanie nie powoduje sparowania urządzeń albo jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi tego urządzenia lub podłączanego telefonu.
   • Czas, przez który można wykonać parowanie, zależy od podłączanego urządzenia.
   • Parowanie jest wymagane tylko podczas wstępnego przygotowania do pracy. Następnym razem radioodtwarzacz i drugie urządzenie będą się rozpoznawały automatycznie.
   • Jeżeli po wykonaniu tej procedury radioodtwarzacz samochodowy i telefon nie łączą się w parę, może to świadczyć o niezgodności telefonu z radfioodtwarzaczem.

  2. Jeśli inne urządzenie Bluetooth jest podłączone do odtwarzacza samochodowego, należy je odłączyć przed wykryciem nowego urządzenia.
   UWAGA: O sparowaniu urządzenia informują następujące ikony pojawiające się na wyświetlaczu.
   Ikony Bluetooth