Identyfikator artykułu : 00117594 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Jakie tryby połączenia USB obsługuje urządzenie? Czym są protokoły MTP i MSC?

    Urządzenie obsługuje oba tryby połączenia USB protokołów Media Transfer Protocol (MTP) i Mass Storage Class (MSC). Przykładowymi obsługiwanymi urządzeniami są pamięci USB typu Flash, cyfrowe odtwarzacze muzyczne i urządzenia mobilne.

    • MSC: Protokół MSC to standardowa funkcja USB do podłączania dysków wymiennych. Jest to zespół protokołów zaprojektowanych do zarządzania komunikacją między urządzeniami pamięci masowej USB a systemami operacyjnymi.
    • MTP: Protokół MTP to opracowany przez firmę Microsoft protokół do obsługi zgodnych urządzeń USB i synchronizowania ich cyfrowych treści multimedialnych. Ułatwia przesyłanie plików multimedialnych i powiązanych metadanych między urządzeniami.

    UWAGA: W zależności od modelu cyfrowego odtwarzacza muzycznego lub urządzenia mobilnego wymagane może być, aby tryb połączenia USB został ręcznie ustawiony na MTP lub MSC.