Identyfikator artykułu : 00118311 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Nazwa odtwarzanego utworu nie wyświetla się na samochodowym sprzęcie audio.

  Jeżeli nazwy utworów nie wyświetlają się na samochodowym sprzęcie audio, może to wynikać z następujących przyczyn:

  • Utwór może nie zawierać odpowiednich informacji TAG. Informacje o utworze można zmienić na komputerze.
  • Nie wszystkie formaty pliku audio obsługują informacje TAG. Nazwa utworu może nie wyświetlać się zgodnie z formatem pliku audio (np. plik WAV).
  • Nazwy utworów nie wyświetlają się, gdy w samochodowym sprzęcie audio włączony jest tryb DEMO (demonstracja). Aby wyłączyć tryb DEMO (demonstracja), wykonać następujące czynności:

  WAŻNE: Informacje na temat modelu urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do odtwarzacza samochodowego.

  1. Nacisnąć przycisk SELECT (Wybierz) i przytrzymać go, dopóki nie wyświetli się ekran ustawień.
  2. Nacisnąć przycisk SELECT (Wybierz) kilka razy, aż pojawi się napis DEMO.
  3. POKRĘTŁEM STERUJĄCYM wybrać opcję DEMO-OFF (Wyłącz tryb DEMO).
  4. Nacisnąć przycisk SELECT (Wybierz) i przytrzymaj go. Wyświetlacz wróci do normalnego trybu odtwarzania/odbioru.