Identyfikator artykułu : 00117742 / Ostatnia modyfikacja : 28.11.2019Drukowanie

Dlaczego od podłączenia urządzenia USB do otworzenia muzyki mija tyle czasu?

  WAŻNE: Nie wszystkie odtwarzacze samochodowe wyposażone są w funkcję odtwarzania danych z pamięci masowej USB. Informacje na temat funkcji odtwarzania danych z pamięci masowej USB można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza samochodowego.

  Po podłączeniu urządzenia USB do odbiornika odtwarzacza samochodowego może minąć trochę czasu zanim muzyka będzie odtwarzana (w zależności od ilości danych zapisanych na urządzeniu USB).

  Aby skrócić czas ładowania utworów do odtwarzania, można zmniejszyć ilość danych/liczbę plików zapisanych na urządzeniu USB.

  UWAGI:

  • Sprawdzić, czy odbiornik odtwarzacza samochodowego wykrywa na wyświetlaczu urządzenie USB. Jeśli urządzenie USB nie jest wykrywane, odłączyć je do odtwarzacza samochodowego, a następnie podłączyć ponownie.
  • Należy pamiętać, aby urządzenie USB podłączać do odbiornika odtwarzacza samochodowego po uruchomieniu silnika.