Identyfikator artykułu : 00204709 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Jak połączyć urządzenie Bluetooth z radioodtwarzaczem samochodowym

  Parowanie Bluetooth i podłączanie urządzenia

  W tym przykładzie przedstawimy procedurę parowania radioodtwarzacza/systemu samochodowego ze smartfonem. Parowanie Bluetooth wymagane jest tylko przy pierwszym łączeniu nowego urządzenia z radioodtwarzaczem samochodowym. Od następnego razu radioodtwarzacz samochodowy i smartfon będą się rozpoznawały i łączyły automatycznie.

  Przypominamy, że procedurę parowania zawsze można sprawdzić w instrukcji obsługi posiadanego produktu, dostępnej na stronie z opisem produktu na tej witrynie pomocy technicznej. 

  1. Włącz funkcję Bluetooth radioodtwarzacza samochodowego. W tym celu naciśnij przycisk HOME i przejdź do menu [Settings] (Ustawienia). 
    
  2. Z menu [Settings] (Ustawienia) wybierz opcję [Bluetooth Connection] (Połączenie Bluetooth). 
    
  3. Wybierz opcję [Pairing] (Parowanie). 
   • Urządzenie przełączy się w tryb parowania i stanie się wykrywalne dla innych urządzeń Bluetooth. Oznacza to, że będzie ono widoczne na liście dostępnych urządzeń wyświetlanej w menu Bluetooth smartfona. 
     
   • Upewnij się, że funkcja Bluetooth włączona jest także w smartfonie. Po włączeniu funkcji Bluetooth większość smartfonów automatycznie przełącza się w tryb parowania. Inaczej jest w przypadku samochodowego sprzętu audio, w którym możliwość wykrycia trzeba włączyć ręcznie. 
     
  4. Radioodtwarzacz samochodowy powinien pojawić się na liście dostępnych urządzeń w menu Bluetooth smartfona. Kliknij jego nazwę, aby go wybrać i przeprowadzić parowanie. 

   W przypadku pewnych modeli może być wymagane działanie odwrotne: odszukanie smartfona na liście „Available devices” (Dostępne urządzenia) w radioodtwarzaczu samochodowym. 
   Kliknij nazwę smartfona, aby go wybrać i przeprowadzić parowanie. 

  5. W przypadku pewnych modeli może pojawić się monit o wprowadzenie kodu uwierzytelniającego (0000) lub o sprawdzenie, że na obu urządzeniach wyświetlane są jednakowe kody uwierzytelniające.
   Mechanizm ten gwarantuje połączenie właściwych urządzeń.

  6. Po zakończeniu parowania radioodtwarzacz samochodowy i urządzenie odtwarzające Bluetooth (np. smartfon) zapisują w pamięci odpowiednie informacje, które umożliwiają łatwe połączenie obu urządzeń w przyszłości.
    
   Jeśli funkcja Bluetooth w smartfonie jest aktywna w chwili włączania zapłonu, radioodtwarzacz samochodowy wyszuka ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth i automatycznie się z nim połączy.
    
  7. Po zakończeniu łączenia pojawi się komunikat weryfikujący.
   Po nawiązaniu połączenia z innym urządzeniem nieznacznie zmienia się wygląd symbolu Bluetooth na smartfonie. 

   Różnica w wyglądzie ikony Bluetooth przy nawiązanym połączeniu / braku połączenia
   

  Dodatkowe wskazówki dotyczące parowania Bluetooth

  1. Aktywne może być tylko jedno połączenie Bluetooth. Podłączenie innego urządzenia zakończy poprzednie połączenie Bluetooth. 
  2. Jeśli do radioodtwarzacza samochodowego podłączone jest urządzenie Bluetooth, przed wykrywaniem nowego urządzenia trzeba zakończyć obecne połączenie.
  3. Lista urządzeń Bluetooth może zawierać informacje o wielu sparowanych urządzeniach Bluetooth (magiczną liczbą jest 8).
   Zapis więcej niż ośmiu urządzeń powoduje usunięcie informacji o najstarszym urządzeniu. 
  4. Czas na sparowanie urządzeń jest na ogół ograniczony do kilku minut. Jeśli upłynie on przed zakończeniem parowania, trzeba ponownie włączyć tryb parowania.
  5. Jeśli radioodtwarzacz nie pojawia się na liście urządzeń Bluetooth wyświetlanej przez smartfon, mimo że jest przełączony w tryb parowania, wyłącz i szybko włącz funkcję Bluetooth w smartfonie. Spowoduje to odświeżenie listy. Pewne smartfony mają funkcję odświeżania (Refresh). Jeśli nie jest ona pomocna, spróbuj całkowicie wyłączyć i na nowo włączyć funkcję Bluetooth w smartfonie.
  6. Jeśli urządzenie odtwarzające jest zgodne z profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), można odtwarzać muzykę przez radioodtwarzacz samochodowy. Należy w tym celu wybrać z listy źródeł dźwięku opcję „Bluetooth”. (Innymi dostępnymi źródłami mogą być radio AM/FM lub płyta CD). Profil A2DP obsługuje większość nowoczesnych smartfonów. Jego upowszechnienie nastąpiło w 2009 r.
  7. W razie powtarzających się problemów z parowaniem Bluetooth, spróbuj usunąć obecne informacje o parowaniu z radioodtwarzacza samochodowego lub smartfona i ponowić procedurę parowania.