Identyfikator artykułu : 00103316 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Dlaczego program PlayMemories Home nie pozwala importować filmów AVCHD i MPEG-2?

  Jeżeli nie możesz zaimportować obrazów z kamery przy użyciu programu PlayMemories Home, sprawdź poniższe możliwości.

  1. Sprawdź, czy urządzenie jest rozpoznawane przez komputer.

  2. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji PlayMemories Home .

  3. Wykonaj uwierzytelnienie urządzenia, aby dodać funkcje aparatu do programu PlayMemories Home.


   Format pliku

   Uwierzytelnianie urządzenia
   XAVC S
   AVCHD
   MPEG-2
   Wymagane
   Fotografie
   MPEG-4
   Niewymagane
   1. Włącz kamerę, po czym połącz ją z komputerem przy użyciu dostarczonego przewodu USB.

   2. Gdy pojawi się następujący komunikat, kliknij TAK. Jeśli nie klikniesz TAK, tryb działania łącza USB zmieni się na MTP, co uniemożliwi użycie programu PlayMemories Home do importowania zdjęć i filmów.

    Obraz

   3. Po rozpoznaniu kamery przez program PlayMemories Home pojawia się okno Dziękujemy za zakup (nazwa modelu). Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe. Jeśli nie klikniesz OK, procedura uwierzytelniania nie zostanie ukończona.


  4. W trakcie uruchamiania programu PlayMemories Home sprawdź połączenie USB między aparatem i komputerem.

  5. Upewnij się, że obrazy zapisane w pamięci kamery lub na włożonej karcie pamięci zostały zarejestrowane za pomocą kamery.

   UWAGA: Pewne zdjęcia i filmy zapisane w pamięci kamery lub na włożonej karcie pamięci mogą być nierozpoznawane, jeśli zostały zarejestrowane za pomocą innego urządzenia.

  6. Zmień ustawienia opcjiUst. połączenia USBUstawienia USB LUN.
   Po odłączeniu kamery od komputera zmień ustawienie Ust. połączenia USB na Pamięć masowa, a ustawienie Ustawienie USB LUN na Pojedyncze. Ponownie podłącz kamerę do komputera i wykonaj krok 3, aby sprawdzić, czy możliwe jest uwierzytelnienie urządzenia.
   Poniżej zamieszczono przykład sposobu postępowania.

   UWAGA: Sposób postępowania zależy od kamery. Pewne ustawienia mogą być niedostępne. Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi kamery.

   • Kamera Handycam

    • Wybierz kolejno MENU - Ustawienia - Obraz(Połączenie). Zmień ustawienie Ust. połączenia USB na Pamięć masowa.
    • Wybierz kolejno opcje MENU - Ustawienia - Obraz(Połączenie). Zmień ustawienie Ustawienie USB LUN na Pojedynczy.
   • Cyber-shot

    • Wybierz kolejno opcje MENUObraz(Ustawienia). Zmień ustawienie Ust. połączenia USB na Pamięć masowa.
    • Wybierz kolejno opcje MENUObraz(Ustawienia). Zmień ustawienie Ustawienie USB LUN na Pojedynczy.
   • α (Alpha)

    • Wybierz kolejno opcje MENUUstawienia. Zmień ustawienie Połączenie USB na Pamięć masowa.
    • UWAGA: Nie jest dostępne Ustawienie USB LUN.
  7. Ponownie połącz aparat z komputerem przy użyciu przewodu USB.

   W przypadku użycia portu USB 3.0 komputer może nie rozpoznać aparatu. Jeśli komputer jest wyposażony w porty USB 3.0 i USB 2.0, należy użyć do połączenia portu USB 2.0 i sprawdzić, czy aparat jest rozpoznawany.

   Jeśli komputer nie ma portu USB 2.0, należy spróbować podłączyć przewód USB do innego portu USB komputera. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, należy kolejno podłączać przewód USB do wszystkich portów USB komputera i wykonywać czynność 3 w celu sprawdzenia, czy urządzenie jest rozpoznawane.
   W celu uzyskania szczegółowych informacji o portach USB posiadanego komputera należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem.

  8. Uruchom ponownie komputer.

   Istnieje możliwość, że problemy z rozpoznaniem urządzenia wynikają z niestabilnego procesu w komputerze.

   1. Odłącz przewód USB od komputera i ponownie uruchom komputer.
   2. Wyłącz aparat.
   3. Kiedy komputer zakończy ponowne uruchamianie, włącz aparat i podłącz go do komputera. Następnie wykonaj czynność 3 w celu sprawdzenia, czy urządzenie jest rozpoznawane.
  9. Uruchom narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool.
   Problem może być związany z programem PlayMemories Home. Uruchom narzędzie PlayMemories Home Settings Initialization Tool, aby przywrócić domyślne ustawienia programu (ustawienia wybrane bezpośrednio po instalacji). Następnie wykonaj czynność 3 w celu sprawdzenia, czy urządzenie jest rozpoznawane.
   Aby przywrócić domyślne ustawienia programu PlayMemories Home, wykonaj poniższe czynności.


  10. Odinstaluj program PlayMemories Home i zainstaluj go ponownie.
   Program PlayMemories Home może nie działać nieprawidłowo. Odinstaluj program PlayMemories Home, a następnie zainstaluj jego najnowszą wersję.
   Szczegóły poszczególnych operacji można znaleźć w odpowiednich odpowiedziach.