Identyfikator artykułu : 00272316 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2021Drukowanie

Jak używać kamery jako kamery internetowej do transmisji na żywo z użyciem łącza kompozytowego, komponentowego lub S-Video

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Niektóre starsze kamery mogą pracować jako kamery internetowe (streaming na żywo) z użyciem łącza kompozytowego, komponentowego lub S-Video.

  Przed rozpoczęciem

  Do uruchomienia streamingu na żywo potrzebne będą:

  • Kamera z funkcją „Automatyczne wyłączanie” (A.Shut Off) w menu i wyjściem audio/wideo (kompozytowym, komponentowym lub S-Video). Informacji o konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.
   Zdjęcie wyjścia audio/wideo (komponentowego i S-video)
   • A: S-Video
   • B: Kompozytowy sygnał wideo
   • Ustaw funkcję „Automatyczne wyłączanie” na Wył. lub Nigdy, by zapobiec automatycznemu wyłączeniu urządzenia podczas streamingu na żywo.
   • Jeśli kamera nie ma ustawienia „Automatyczne wyłączanie” lub ma tryb demonstracyjny, może nie nadawać się do streamingu na żywo.
  • Komputer z gniazdami wejścia kompozytowego/komponentowego/S-Video lub urządzenie USB (niebędące produktem Sony) do przechwytywania sygnału kompozytowego/komponentowego/S-Video.
  • Odpowiedni przewód połączeniowy, zależny od modelu kamery i urządzenia przechwytującego sygnał wideo.
  • Przewód USB w przypadku urządzenia przechwytującego wideo.
  • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do streamingu (niebędący produktem Sony).

  Procedura uruchamiania streamingu na żywo

  1. Włącz zasilacz sieciowy kamery do działającego gniazdka sieci energetycznej, a następnie podłącz go do kamery.
  2. Podłącz przewód kompozytowy, komponentowy lub S-Video do gniazda VIDEO lub S-VIDEO kamery.

   Uwagi:

   • Kamery Sony są zazwyczaj dostarczane w zestawie z kompozytowymi przewodami audio/wideo. Przewody S-Video są sprzedawane oddzielnie.
   • Przewodów tego rodzaju należy szukać w lokalnych sklepach z elektroniką.

  3. Podłącz jeden koniec przewodu kompozytowego, komponentowego lub S-Video do gniazda VIDEO IN lub S-VIDEO IN komputera lub urządzenia przechwytującego.
  4. Jeśli używasz urządzenia przechwytującego, podłącz urządzenie przechwytujące do komputera przewodem USB.
  5. Wyjmij kasetę z kamery.
  6. Włącz kamerę, przesuwając przełącznik POWER do położenia CAMERA.
  7. Otwórz ustawienia obrazu/dźwięku w oprogramowaniu do przechwytywania/streamingu w komputerze.
  8. Oprogramowanie powinno rozpoznać urządzenie przechwytujące i kamerę jako kamerę internetową.
  9. Następnie na komputerze powinien pojawić się obraz na żywo z kamery.