Identyfikator artykułu : 00062891 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Obraz jest nieostry (Camcorder)

Obraz jest nieostry

  Brudny obiektyw może powodować rejestrowanie obrazu nieostrego i rozmytego. Przypadkowe dotknięcie soczewki palcem może spowodować jej zatłuszczenie. W takim przypadku należy wyczyścić obiektyw miękką, suchą ściereczką (z mikrowłókna).

  Należy upewnić się, że włączona jest funkcja automatycznego ustawiania ostrości.

  W pewnych warunkach jednak ciężko jest automatycznie ustawić odpowiednią ostrość.

  · W przypadku niewystarczającej ilości światła (automatyczne ustawianie ostrości nie będzie działać odpowiednio lub będzie działać zbyt wolno).

  · Podczas filmowania szybko poruszającego się obiektu (np. dzieci, zwierzęta, uczestnicy zawodów sportowych).

  · W przypadku korzystania z zoomu (teleobiektywu) obraz może być rozmyty z powodu drżenia ręki trzymającej kamerę.

  · W przypadku korzystania z zoomu cyfrowego (jeśli jest dostępny) jakość rejestrowanego obrazu może ulec pogorszeniu.

  · Jeśli minimalna zalecana odległość między kamerą a filmowanym obiektem nie zostanie zachowana, może nastąpić utrata ostrości.

  Ponadto w pewnych warunkach oświetleniowych ustawienia w kamerze należy wprowadzić ręcznie.

  Jeżeli warunki fotografowania nie są odpowiednie do pracy z autofokusem, należy ustawić ostrość ręcznie.

  Aby sprawdzić, czy kamera jest prawidłowo skonfigurowana, zaleca się jej zresetowanie do ustawień fabrycznych.

  Zresetować kamerę w odpowiedni sposób. Instrukcja obsługi dostarczona z urządzeniem powinna zawierać informację, czy kamera posiada przycisk RESET lub opcję Initialize [Inicjuj] w menu. Kamerę można zresetować, wykonując jedną z czynności opisanych niżej.

  · Za pomocą opcji Initialize [Inicjuj] w menu.

  · Za pomocą przycisku RESET kamery.

  resetowanie kamery

  · Ręczne resetowanie kamery z odłączeniem zasilania.

  1. Wyłączyć kamerę.

  2. Wyjąć akumulator.

  3. Wyjąć guzikową baterię litową.

  4. Pozostawić kamerę bez zasilania przez 30 sekund.

  5. Ponownie włożyć guzikową baterię litową.

  6. Ponownie włożyć akumulator.

  7. Włączyć kamerę.

  Powyższa procedura pozwala stwierdzić, czy konfiguracja kamery nie jest błędna.
  Uwaga: Należy ponownie ustawić datę i godzinę.

  Aby przeprowadzić prosty test funkcji automatycznego ustawiania ostrości w kamerze, należy:

  Po zresetowaniu kamery włączyć ją i wybrać tryb nagrywania filmu.

  włączanie/wyłączanie kamery

  Przełączyć kamerę w tryb iAUTO/AUTO za pomocą menu lub poprzez naciśnięcie specjalnego przycisku iAUTO na obudowie kamery.

  przycisk trybu auto kamery

  Upewnić się, że na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest ikona iAUTO.

  ikona trybu auto kamery

  Nakręcić film obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od kamery, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W. W ten sposób uzyska się pewność, że problem nie jest spowodowany błędnymi ustawieniami.

  próbny film kamerą

  Obejrzeć film celem sprawdzenia, czy obraz jest odpowiednio ostry.

  Jeśli problem nie ustąpił i kamera nie ustawia odpowiednio ostrości, urządzenie jest prawdopodobnie niesprawne i może być konieczne oddanie go do naprawy.