Identyfikator artykułu : 00111006 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Dlaczego nie można zaimportować do programu PlayMemories Home™ zdjęć zapisanych na karcie pamięci?

   

  Dotyczy następujących produktów:
  — PlayMemories Home™ (edycja Lite) wersja 1.*.**
  — PlayMemories Home™ wersja 1.*.**
  — PlayMemories Home™ wersja 2.*.**


  Jeśli importowanie zdjęć do programu PlayMemories Home™ odbywa się po raz pierwszy, konieczne jest uzupełnienie go o dodatkowe funkcje przed rozpoczęciem importu.

  Instrukcje dodawania funkcji:

  1. Uruchom program PlayMemories Home. Włącz aparat i podłącz do niego przewód USB.
  2. Pojawi się okno "Add Features to PlayMemories Home" (Dodawanie funkcji do programu PlayMemories Home).
   Wybierz opcję OK. Do programu PlayMemories Home zostaną dodane funkcje umożliwiające importowanie i przeglądanie za jego pomocą zdjęć zapisanych w aparacie.

  UWAGA: jeżeli komputer nie rozpozna aparatu po podłączeniu go przewodem USB lub jeśli zaimportowanie zdjęć zapisanych na karcie pamięci się nie powiedzie, należy sprawdzić poniższe kwestie.

  • Należy sprawdzić w aparacie konfigurację połączenia USB. Musi być dla niego wybrane ustawienie Auto (Automatyczne) lub Mass Storage (Pamięć masowa).
  • Należy również sprawdzić ustawienia opcji LUN Settings (Ustawienia numeru LUN) w przypadku aparatu Cyber-shot lub opcji Change media (Zmiana nośnika) w przypadku kamery. Ustawienia te zmieniają się w zależności od modelu.

  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule Importowanie zdjęć i filmów do komputera