Identyfikator artykułu : 00156621 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2024Drukowanie

Nie mogę zainstalować/odinstalować programu PlayMemories Home, ponieważ pojawia się komunikat, że ten program jest uruchomiony.

  Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności.

  1. Kliknij przycisk x (zamknij) w programie PlayMemories Home, aby zakończyć jego pracę.
   Po zamknięciu ekranu programu PlayMemories Home odinstaluj ten program lub zainstaluj go ponownie.
  2. Zainstaluj lub odinstaluj program po ponownym uruchomieniu komputera.
  3. Wyświetl okno Menedżera zadań. Jeśli widoczny będzie proces powiązany z programem PlayMemories Home, zakończ go, a następnie odinstaluj lub ponownie zainstaluj program.
   • 
   • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz polecenie Menedżer zadań.

    UWAGA: Menedżera zadań można też uruchomić poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Esc, Ctrl i Shift.
   • 
   • Po uruchomieniu Menedżera zadań kliknij kartę Procesy.
   • 
   • Kliknij pozycję z ciągiem „PMB” na początku nazwy, a następnie kliknij opcję Zakończ zadanie, aby zakończyć powiązany proces.
    Nie jest możliwe zakończenie wielu procesów jednocześnie. Każdy proces trzeba zakończyć pojedynczo, klikając przycisk Zakończ zadanie.

  UWAGA: poniżej przedstawiono główne procesy powiązane z programem PlayMemories Home, z ciągiem „PMB” na początku nazwy.

  • PMBBrowser.exe
  • PMBUpdateNetworkService.exe
  • PMBVolumeWatcher.exe
  • PMBAnnounce.exe

   Jeśli w Menedżerze zadań widoczne będą inne procesy z ciągiem „PMB” na początku nazwy, należy je zakończyć.
   Nieaktywne procesy nie będą widoczne.