Identyfikator artykułu : 00076017 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Czy za pomocą programu PlayMemories Home można dodawać znacznik daty jednocześnie do wielu zdjęć?

  Choć nie można dodawać znacznika daty do wielu zdjęć jednocześnie, to można wybrać wiele zdjęć, a następnie dodać do nich znacznik daty jedno po drugim. Procedura dodawania znacznika daty do zdjęć jest dostępna na stronie internetowej programu PlayMemories Home™.

  WAŻNE: Upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja programu PlayMemories Home.

  UWAGI:

  • Program nie obsługuje funkcji dodawania godziny zdjęcia. Można dodać jedynie datę.
  • Aby usunąć znacznik daty z obrazów oznaczonych takim znacznikiem, należy ręcznie wyciąć lub edytować obraz za pomocą programu.
  • Jeśli aparat jest wyposażony w opcję Write date [Zapisz datę], wówczas można umieścić datę bezpośrednio na nieruchomych obrazach uchwyconych za pomocą aparatu. Informacje na temat dostępności tej opcji można znaleźć w instrukcji obsługi.