Identyfikator artykułu : 00103304 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Jak odinstalować program PlayMemories Home?

  Ten artykuł dotyczy modeli zgodnych z programem PlayMemories Mobile lub PMB. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi i innych dokumentach dotyczących urządzenia.

  Procedurę odinstalowywania oprogramowania zamieszczono poniżej.

  UWAGA:

  • Odinstalowanie programu PlayMemories Home nie powoduje usunięcia obrazów z komputera.
  • Przed odinstalowywaniem należy zakończyć pracę wszystkich uruchomionych programów.
  • Jeśli program PlayMemories Home i powiązane z nim oprogramowanie będą uruchomione, odinstalowywanie może zakończyć się niepowodzeniem.

  W przypadku systemu Windows

  • Windows 10:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy menu Start w lewym dolnym rogu ekranu.
   2. Z wyświetlonej listy wybierz Panel sterowania.
   3. Kliknij opcję Programy i funkcje lub Odinstaluj program.
   4. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję PlayMemories Home.
   5. Kliknij opcję Odinstaluj.
   6. Kliknij przycisk OK.

  • Windows 8 lub Windows 8.1:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję PlayMemories Home wyświetlaną w oknie Start. 
   2. Z wyświetlonej listy wybierz opcję Odinstaluj
   3. Z listy Odinstaluj lub zmień program wybierz opcję PlayMemories Home.
   4. Kliknij opcję Odinstaluj.
   5. Kliknij przycisk OK.

  • Windows 7 lub Windows Vista:
   1. Wybierz opcję Start
   2. Wybierz opcję Panel sterowania
   3. Wybierz opcję Programy i funkcje lub Odinstaluj program.
   4. Wybierz opcję PlayMemories Home
   5. Kliknij opcję Odinstaluj.
   6. Kliknij przycisk OK.
  • Przykład dla Windows 7
  • Obraz
  • Aby dokończyć odinstalowywanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  UWAGA: Jeżeli pojawi się komunikat „PlayMemories Home is running” (Program PlayMemories Home jest uruchomiony), zamknij program PlayMemories Home za pomocą Menedżera zadań i ponownie spróbuj go odinstalować. Opis odpowiedniej procedury znajdziesz w następujących najczęściej zadawanych pytaniach.
  Nie mogę zainstalować/odinstalować programu PlayMemories Home, ponieważ pojawia się komunikat, że ten program jest uruchomiony.

  System Mac OS:

  1. Z paska menu u góry ekranu wybierz Idź.
  2. Kliknij Programy.
  3. Przeciągnij program PlayMemories Home z folderu Aplikacje i upuść go na ikonę Kosz.

   Obraz
  4. Odinstalowywanie jest zakończone, gdy program PlayMemories Home zniknie z folderu Programy.

  Jeżeli nie można odinstalować programu PlayMemories Home przez wykonanie powyższej procedury, należy skorzystać z Narzędzia do naprawiania programu PlayMemories Home. Szczegółowe informacje o Narzędziu do naprawiania PlayMemories Home podano w poniższym artykule.
  Narzędzia do rozwiązywania błędów związanych z instalacją lub uruchamianiem programu PlayMemories Home