Identyfikator artykułu : 00273638 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2022Drukowanie

Błędy podczas instalacji programu PlayMemories Home: błąd instalatora „PMB.msi” lub „MergeModule x86.msi”

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli podczas instalowania programu PlayMemories Home na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows pojawia się komunikat o błędzie instalatora PMB.msi lub MergeModule x86.msi installer failure, wykonaj poniższe czynności. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy możesz kontynuować instalację oprogramowania bez błędów.

  1. Zaktualizuj system Windows do najnowszej wersji.
   • W sprawie wykonywania tych czynności skontaktuj się z dostawcą komputera.
  2. Sprawdź, czy masz prawo dostępu do folderu, w którym ma być zainstalowany program PlayMemories Home.
   • Program PlayMemories Home nie zostanie poprawnie zainstalowany, jeśli nie masz prawa dostępu do miejsca jego instalacji. Sprawdź, czy masz dostęp do folderu C:\Program Files(x86)\Sony\PlayMemoriesHome, lub utwórz nowy folder przy użyciu Eksploratora.
  3. Odinstaluj i ponownie zainstaluj program PlayMemories Home.
   1. Odinstaluj program PlayMemories Home.
   2. Usuń folder, w którym zainstalowany jest program PlayMemories Home.
    • Używając Eksploratora Windows, sprawdź zawartość folderu C:\Program Files(x86)\Sony\PlayMemoriesHome i usuń wszystkie znalezione w nim pliki.
   3. Zainstaluj program PlayMemories Home (PMHOME.EXE) bez połączenia z Internetem.
  4. Utwórz nowe konto użytkownika i uruchom narzędzie przywracania programu PlayMemories Home.
   • Przyczyną błędu może być problem z kontem użytkownika. Utwórz nowe konto użytkownika, uruchom narzędzie przywracania programu PlayMemories Home i ponownie wykonaj instalację.
    1. Utwórz konto użytkownika z uprawnieniami administratora.
    2. Uruchom ponownie komputer i zaloguj się na nowo utworzone konto.
  5. Wyłącz programy, które są stale aktywne w komputerze (oprogramowanie rezydentne).
   • Problem z instalacją programu PlayMemories Home może być spowodowany przez oprogramowanie rezydentne. Możesz zapobiec automatycznemu wczytywaniu programu w czasie uruchamiania komputera, używając narzędzia Menedżer zadań. Odpowiednie czynności zależą od wersji systemu Windows.
    • Otwórz Menedżera zadań → Wybierz kartę Uruchamianie → Kliknij prawym przyciskiem myszy oprogramowanie rezydentne, które chcesz wyłączyć → Wybierz z rozwijanego menu Wyłącz, aby zapobiec automatycznemu wczytywaniu tego programu.
  6. Wyłącz wszystkie programy antywirusowe i chroniące.
   • W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z poszczególnymi producentami oprogramowania.