Identyfikator artykułu : 00135809 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2022Drukowanie

Jak wysyłać obrazy do urządzenia mobilnego przy użyciu funkcji NFC One-touch sharing?

  WAŻNE:

  • Funkcja NFC w urządzeniu mobilnym powinna być włączona.
  • Tryb uśpienia i blokada ekranu w urządzeniu mobilnym powinny być wyłączone.
  • Na Twoim urządzeniu mobilnym powinna być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji PlayMemories Mobile.
  • Możesz przesyłać tylko filmy w postaci plików MP4 zarejestrowane przy ustawieniu [File Format] set to [MP4] (Format pliku ustawiony na MP4).
  • Symbol N (N mark) powinien być wyświetlony na ekranie aparatu.
  1. Odtwórz obraz w aparacie, aby wysłać go do urządzenia mobilnego.

   UWAGA: Możesz także wysyłać wiele obrazów na raz. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności.

   1. Naciśnij przycisk MENU.
   2. Wybierz opcję „bezprzewodowo” (wireless).
   3. Wybierz Wyślij do smartfonu.
   4. Wybierz This Image (Ten obraz), All Images on This Date (Wszystkie obrazy z tej daty) lub Multiple Images (Wiele obrazów).
   5. Poczekaj na powiadomienie ekranowe o połączeniu, a następnie połącz aparat z urządzeniem mobilnym, korzystając z funkcji NFC.
  2. Dotknij aparatu urządzeniem mobilnym na 1-2 sekundy, aż uruchomi się aplikacja PlayMemories Mobile.
   Urządzenia z funkcją dotykową

   UWAGA: Położenie znaku N na aparacie różni się w zależności od modelu aparatu. Zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z produktem.

  3. Następnie rozpocznie się przesyłanie obrazu.

  UWAGI:

  • Rozmiar obrazu przesyłanego do urządzenia mobilnego może zostać zmieniony. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności.
   • Otwórz aplikację PlayMemories Mobile na swoim urządzeniu mobilnym.
   • Przejdź do obszaru Settings (Ustawienia).
   • Wybierz Copy Image Size (Rozmiar kopiowanego obrazu).
   • Wybierz Original (Oryginalny), 2M lub VGA.
  • Przesłane pliki będą zapisane w folderze aplikacji PlayMemories Mobile.
  • Niektóre obrazy mogą nie wyświetlić się na urządzeniu mobilnym, w zależności od formatu zapisu.
  • Obrazy w formacie RAW są konwertowane na format JPEG podczas przesyłania.
  • Jeśli indeks obrazu (image index) jest wyświetlony w aparacie, przesyłanie obrazu za pomocą funkcji NFC nie będzie możliwe.
  • Airplane Mode (Tryb samolotowy) powinien być wyłączony zarówno w aparacie, jak i urządzeniu mobilnym.
  • Aby sprawdzić typy plików obsługiwane przez funkcję przesyłania dotykowego, zajrzyj do instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem.