Identyfikator artykułu : 00237660 / Ostatnia modyfikacja : 31.10.2021Drukowanie

Nie można użyć funkcja „Śledzenie dotykiem”.

  W pewnych warunkach opcja Śledzenie dotykiem w menu Ustawienia ma szary kolor i nie można jej użyć. Dzieje się tak, gdy wybrane są opisane poniżej ustawienia.

  • Kiedy dotknięcie panelu włącza funkcję Ostrość punktu:
   • Kiedy podczas nagrywania filmu opcja Format pliku jest ustawiona na XAVC S 4K, a opcja Nagrywanie proxy na Wł.
   • W trybie filmu, gdy obraz jest reprodukowany przez łącze HDMI, a opcja Wyb. wyjście 4K jest ustawiona na Karta pamięci+HDMI
   • W trybie filmu, gdy opcja SteadyShot jest ustawiona na Inteligentne aktyw. (dostępność ustawienia Inteligentne aktyw. zależy od modelu)
   • W trybie filmu, gdy opcja Ust. nagrywania jest ustawiona na 120p 100p
     
  • Kiedy dotknięcie panelu włącza funkcję Ostrość dotykiem:
   • Kiedy opcja Wybór sceny jest ustawiona na Z ręki o zmierzchu lub Korekcja drgań (dostępność opcji Korekcja drgań zależy od modelu)
   • Kiedy opcja Wykrywanie obiektu w grupie Ust. AF Twarz/Oczy jest ustawiona na Zwierzę (nie dotyczy ILCE-9 i ILCE-9M2)
   • Kiedy opcja Tryb ostrości jest ustawiona na DMF (tylko Cyber-shot)
     
  • Kiedy nie działa funkcja obsługi dotykowej
   • Kiedy tryb fotografowania jest ustawiony na Rozległa panorama (tylko w wybranych modelach)
   • Kiedy Tryb ostrości jest ustawiony na Ostrość ręczna
   • Kiedy używany jest tryb Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu lub Zoom cyfrowy
   • Kiedy używany jest tryb Inteligentny telekonwerter (tylko w wybranych modelach)