Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SEL70200GM

Wymagane pobrania

Przed pobraniem pliku należy zapoznać się z tą częścią.

Aby zainstalować tę aktualizację, należy wcześniej pobrać plik Sony Camera Driver. Szczegółowe informacje podano w punkcie Jak pobrać program Sony Camera Driver.

Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGI:

 • Aktualizację można wykonać, gdy obiektyw jest zamontowany na korpusie z mocowaniem typu E.
 • Pewnych modeli nie można użyć do wykonania tej aktualizacji. (lista modeli).
 • W przypadku kamery PXW-FS7M2 należy postępować zgodnie z opisem z jej instrukcji obsługi.

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono stabilność działania systemu AF w pewnych warunkach

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Update_SEL70200GMV6D.dmg

Wersja pliku

 • 06

Rozmiar pliku

 • 183 MB (1 830 071 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 03-06-2021

Przygotowania

Aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu można wykonać tylko wtedy, gdy obiektyw jest zamontowany na aparacie. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zamontować obiektyw na korpusie aparatu/kamery. Obiektyw należy zakładać, gdy aparat/kamera są wyłączone.

Sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego obiektywu

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego obiektywu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji Ver.05 lub wcześniejszej, trzeba wykonać aktualizację.
UWAGA: jeśli po włączeniu urządzenia pojawia się ekran ustawień daty i godziny, należy je prawidłowo nastawić.

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaWersja.
 2. Wyświetli się informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu, zgodnie z poniższą ilustracją.
  UWAGA: jeśli używasz urządzenia z serii QX, uruchom w komputerze narzędzie do aktualizacji oprogramowania i sprawdź wersję oprogramowania systemowego obiektywu poprzez rozpoczęcie aktualizacji.
  Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.14, 10.15, 11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Komputer Mac z procesorem Intel (nie są obsługiwane modele z procesorem Apple Silicon)
 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB

Inne elementy do aparatu α z wymiennymi obiektywami

 • Źródło zasilania urządzenia: całkowicie naładowany akumulator lub dedykowany zasilacz sieciowy (sprzedawany oddzielnie)
  UWAGA: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie). Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem
  UWAGA: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Inne elementy do kamer studyjnych i telewizyjnych

 • Źródło zasilania urządzenia: dedykowany zasilacz sieciowy
 • Przewód USB

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania urządzenie może przestać działać.
 • Nie pozwól, by komputer przeszedł w tryb uśpienia.
 • Podłączając do komputera aparat lub kamerę, upewnij się, że jest to jedyne urządzenie podłączone do komputera.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z urządzenia kartę pamięci.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu/kamery do komputera.
 • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

aparat α z wymiennymi obiektywami

 • Wykonując aktualizację oprogramowania systemowego obiektywu, należy użyć całkowicie naładowanego akumulatora lub dedykowanego zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie).
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu należy zainstalować obiektyw na aparacie. Sprawdź, czy aparat jest wyłączony.

kamera profesjonalna — studyjna lub telewizyjna

 • Wykonując aktualizację, należy użyć dedykowanego zasilacza sieciowego.
 • Przed instalacją obiektywu do aktualizacji zdejmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
 • Sprawdź ustawienia połączenia USB
  UWAGA: postępując zgodnie z instrukcją w oknie Lens System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu), wybierz w urządzeniu MenuUstawieniaUSBPołączenie USB i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Pam. masowa. Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Pam. masowa, wybierz tryb Pam. masowa.

Jak pobrać program Sony Camera Driver:

 1. Wejdź na stronę pobierania programu Sony Camera Driver.
 2. Kliknij przycisk Download (Pobierz).
 3. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
  UWAGA: rozpocznie się pobieranie pliku Camera_Driver_2102a.dmg.
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  UWAGA: rozmiar pliku: 130 kB (129 582 bajty)

Pobieranie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu (Lens System Software Updater):

 1. Kliknij przycisk Pobieranie powyżej.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o wykluczeniu odpowiedzialności kliknij przycisk Pobieranie.
  UWAGA: rozpocznie się pobieranie pliku Update_SEL70200GMV6D.dmg.
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Po zakończeniu pobierania pliku można przystąpić do instalowania aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu SEL70200GM do wersji Ver.06.

Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Camera_Driver_2102a.dmg. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
  UWAGA: jeśli urządzenie zostało już podłączone do komputera, odłącz je i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Pojawi się okno Sony Camera Driver Installer.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę SonyCameraDriver.pkg.
 5. Pojawi się ekran instalatora. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
 6. Pojawi się prośba o zezwolenie systemowi na rozpoczęcie instalacji. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

  UWAGI:
  • Jeśli system operacyjny wyświetli komunikat Rozszerzenie systemowe zablokowane (dokładna treść komunikatu zależy od wersji systemu operacyjnego), kliknij przycisk Otwórz preferencje ochrony. Pojawi się ekran Ochrona i prywatność systemu macOS.
  • Jeśli system operacyjny nie wyświetli komunikatu Rozszerzenie systemowe zablokowane, przejdź do części Krok 2: uruchom narzędzie Updater.
 7. Na ekranie Ochrona i prywatność otwórz kartę Ogólne i kliknij ikonę kłódki. Kiedy pojawi się monit o wprowadzenie hasła, wpisz hasło używane do logowania na konto administratora, po czym kliknij przycisk Odblokuj.
 8. Kliknij przycisk Pozwól, aby pozwolić systemowi na rozpoczęcie wczytywania oprogramowania systemowego.
 9. Jeśli po kliknięciu przycisku Pozwól pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
 10. Jeśli ekran Ochrona i prywatność nie zniknie, należy go zamknąć.

Krok 2: uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu (Lens System Software Updater)

 1. Dwukrotnie kliknij pobrany plik Update_SEL70200GMV6D.dmg. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
 2. Wyodrębniony zostanie plik Update_SEL70200GMV6D.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę LensSystemSoftwareUpdater.
 4. Pojawi się monit o zezwolenie aplikacji na dokonanie zmian. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
 5. Uruchomi się narzędzie Lens System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego obiektywu).

  UWAGI:
  • Jeśli system nie jest przygotowany do rozpoczęcia aktualizacji, pojawi się komunikat o błędzie. Wykonaj odpowiednią czynność zgodnie z wyświetlonym komunikatem, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę LensSystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat You need to restart your computer (Wymagane ponowne uruchomienie komputera), zrestartuj komputer, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę LensSystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat You need to install Sony Camera Driver (Wymagana instalacja Sony Camera Driver), wykonaj procedurę z części Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver, po czym jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę LensSystemSoftwareUpdater.
  • Jeśli pojawi się komunikat Check the Security & Privacy setting (Sprawdź ustawienie Ochrona i prywatność), wykonaj czynności 7 i 8 z części Krok 1: instalowanie programu Sony Camera Driver, po czym zrestartuj komputer i jeszcze raz dwukrotnie kliknij ikonę LensSystemSoftwareUpdater.
 6. Włącz urządzenie i połącz je z komputerem dostarczonym przewodem USB. Na ekranie LCD urządzenia pojawi się komunikat Tryb USB.
 7. W oknie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu kliknij przycisk Next (Dalej). Na komputerze pojawi się okno narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, a na ekranie aparatu lub kamery — komunikat Follow computer instructions. (Wykonuj instrukcje z komputera.).
  UWAGA: od tego momentu aż do zakończenia aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu nigdy nie należy wyłączać urządzenia. W zależności od modelu urządzenia zmiana zawartości ekranu może nastąpić po kilku minutach.
  • Komputer PC
   Ekran sprawdzania wersji
  • Aparat
   Ekran „Wykonuj instrukcje z komputera”
  Rozwiązywanie problemów:
  • W przypadku pojawienia się komunikatu The update is not available for your model (Ta aktualizacja nie jest przeznaczona do używanego modelu) sprawdź, czy próbujesz zainstalować plik przeznaczony do obiektywu zainstalowanego na aparacie/kamerze. Jeżeli uruchomione jest właściwe narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu, zamknij narzędzie do aktualizacji, odłącz przewód USB, wyłącz aparat/kamerę i cofnij się do części Krok 2: uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu (Lens System Software Updater).
  • W przypadku pojawienia się komunikatu Could not find camera with the lens for this update mounted (Nie znaleziono aparatu/kamery z obiektywem zgodnym z tą aktualizacją) sprawdź, czy aparat/kamera są wymienione w sekcji Odpowiednie modele i połączony z komputerem przewodem USB.
 8. W oknie narzędzia do aktualizacji oprogramowania systemowego obiektywu kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli obecnie zainstalowane jest oprogramowanie systemowe obiektywu w wersji Ver.06, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim wypadku zakończ połączenie USB i kliknij przycisk Finish (Zakończ), wyłącz aparat/kamerę, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat/kamerę.
  • Aktualizacja jest wymagana
    Obraz pokazujący bieżącą wersję oprogramowania systemowego w programie System Software Updater
  • Aktualizacja nie jest wymagana
   Obraz pokazujący najnowszą wersję oprogramowania w programie System Software Updater
 9. Upewnij się, że w polu Current version (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie Ver.05 lub niższy numer wersji, po czym kliknij przycisk Next (Dalej). Dane są przesyłane do aparatu (potrwa to około 5 sekund).
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu/kamery ani odłączać przewodu USB.
 10. Po zakończeniu przesyłania danych pojawi się poniższy ekran:
  Ekran wykonywania aktualizacji.
  Kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 11. Rozpocznie się proces aktualizacji, a na wyświetlaczu pojawi się pasek postępu (potrwa to około 30 sekund).
 12. Proces aktualizacji jest zakończony, gdy na ekranie aparatu/kamery pojawi się komunikat Lens update complete. (Aktualizacja obiektywu zakończona.).
  W przypadku urządzenia z serii QX po zakończeniu aktualizacji zniknie ekran QX.
 13. Odłącz przewód USB.
  UWAGA: po zakończeniu aktualizacji wyłącz aparat/kamerę, wyjmij akumulator i/lub odłącz zasilacz sieciowy, z powrotem włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy i włącz aparat/kamerę.

Krok 3: sprawdzanie, czy wersja oprogramowania systemowego obiektywu nosi oznaczenie Ver.06

 1. W aparacie/kamerze wybierz kolejno MenuUstawieniaWersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego obiektywu.
  Obraz pokazujący wersję oprogramowania po aktualizacji

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z urządzenia akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw urządzenie na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz urządzenie i ponownie wykonaj procedurę instalacji.