Identyfikator artykułu : 00144899 / Ostatnia modyfikacja : 25.03.2022Drukowanie

Co zrobić w przypadku, gdy nie działa pilot aparatu lub kamery?

  Jeśli nie działa pilot aparatu lub kamery, należy wykonać poniższe czynności.

  WAŻNE: Niektóre kamery nie obsługują funkcji pilota. Informacje dotyczące zgodności danego modelu aparatu lub kamery Sony z obsługą funkcji pilota można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do produktu.

  1. Upewnij się, że aparat lub kamera są włączone.
  2. Jeśli aparat lub kamera zawiera funkcję Remote Commander (Pilot), upewnij się, że dla tej funkcji została wybrana wartość ON (Wł.).
  3. Upewnij się, że w pilocie znajdują się nowe baterie.
  4. Skieruj pilota na czujnik podczerwieni (IR) znajdujący się z przodu aparatu lub kamery.
  5. Upewnij się, że nic nie blokuje sygnału podczerwieni pomiędzy pilotem a czujnikiem IR w aparacie lub w kamerze.

   UWAGI:

   • Silne źródło światła, takie jak bezpośrednie światło słoneczne, może zakłócać sygnał podczerwieni.
   • Zamontowana osłona obiektywu lub konwerter mogą blokować sygnał.
  6. Jeśli problem nie ustąpi, zresetuj pilota, wykonując następujące czynności:
   1. Wyjmij baterie z pilota.
   2. Przy wyjętych bateriach naciśnij dwukrotnie każdy przycisk na pilocie.
   3. Ponownie włóż baterie do pilota.

  Jeśli problem nie ustąpi, urządzenie może wymagać naprawy.