Identyfikator artykułu : 00257411 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2022Drukowanie

Jak za pomocą Menedżera urządzeń odinstalować i ponownie zainstalować sterownik USB aparatu/kamery

  Aby odinstalować i ponownie zainstalować sterownik USB aparatu/kamery za pomocą Menedżera urządzeń

  1. Podłącz aparat/kamerę do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  2. Włącz aparat/kamerę.
  3. Otwórz Menedżera urządzeń w systemie operacyjnym.
   • Windows 8.1 
     
   •  Windows 10 
  4. W oknie Menedżer urządzeń kliknij symbol PLUS (+) z lewej strony wpisu Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej.
  5. Na liście Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej kliknij prawym przyciskiem element Sony DSC lub Urządzenie pamięci masowej USB, aby wyświetlić rozwijane menu.
  6. W rozwijanym menu kliknij opcję Odinstaluj lub Usuń.
  7. W oknie Potwierdzenie usunięcia urządzenia kliknij przycisk OK.
  8. Uruchom ponownie komputer.

   UWAGA: po ponownym uruchomieniu komputer powinien rozpoznać podłączony aparat/kamerę i ponowić instalację sterownika USB.

  9. Aby dokończyć instalację sterownika USB, wykonuj instrukcje, jakie mogą pojawiać się na ekranie.