• Min. odległość między przetwornikiem obrazu a obiektem (m)

    2,0

   • Kąt widzenia na aparacie formatu APS-C (w stopniach)

    5,20

   • Grupy-elementy obiektywu

    12 - 13 (w tym 1 element filtra)

   • Nazwa produktu

    300 mm F2.8 G

   • Min. przysłona

    32

   • Waga (g)

    2310 (bez uchwytu do statywu)

   • Wymiary (maks. średnica x długość, mm)

    122 x 242,5

   • Średnica filtra (mm)

    42 (specjalny)

   • Przysłona kołowa

    TAK

   • Maks. powiększenie

    0,18

   • Listki przysłony

    9

   • Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm w przypadku użycia na aparacie z matrycą o rozmiarze APS-C

    450

   • Kąt widzenia na aparacie formatu 35 mm (w stopniach)

    8,10

   • Przednia przykrywka obiektywu

    TAK

   • Tylna przykrywka obiektywu

    TAK

   • Specjalny filtr

    Filtr standardowy i wkładany filtr polaryzacyjny (kołowy)

   • Torba

    TAK

   • Osłona obiektywu

    Osłona okrągła