• Min. odległość między przetwornikiem obrazu a obiektem (m)

    0,3

   • Kąt widzenia na aparacie formatu APS-C (w stopniach)

    54

   • Grupy-elementy obiektywu

    5 - 5

   • Nazwa produktu

    28 mm F2.8

   • Min. przysłona

    22

   • Waga (g)

    185,0

   • Wymiary (maks. średnica x długość, mm)

    65,5 x 42,5

   • Średnica filtra (mm)

    49

   • Przysłona kołowa

    NIE

   • Maks. powiększenie

    0,13

   • Listki przysłony

    7

   • Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm w przypadku użycia na aparacie z matrycą o rozmiarze APS-C

    42

   • Kąt widzenia na aparacie formatu 35 mm (w stopniach)

    75

   • Przednia przykrywka obiektywu

    TAK

   • Tylna przykrywka obiektywu

    TAK