• Min. odległość między przetwornikiem obrazu a obiektem (m)

    0,5

   • Kąt widzenia na aparacie formatu APS-C (w stopniach)

    61 - 15

   • Grupy-elementy obiektywu

    11 - 12

   • Nazwa produktu

    24 - 105 mm F3.5-4.5

   • Min. przysłona

    22 - 27

   • Waga (g)

    395

   • Wymiary (maks. średnica x długość, mm)

    71 x 69

   • Średnica filtra (mm)

    62

   • Przysłona kołowa

    TAK

   • Maks. powiększenie

    0,18

   • Listki przysłony

    7

   • Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm w przypadku użycia na aparacie z matrycą o rozmiarze APS-C

    36 - 157,5

   • Kąt widzenia na aparacie formatu 35 mm (w stopniach)

    84 - 23

   • Przednia przykrywka obiektywu

    TAK

   • Osłona obiektywu

    Osłona w kształcie kielicha kwiatu

   • Tylna przykrywka obiektywu

    TAK