• Min. odległość między przetwornikiem obrazu a obiektem (m)

    0,38

   • Kąt widzenia na aparacie formatu APS-C (w stopniach)

    76 – 23

   • Grupy-elementy obiektywu

    9 – 11

   • Nazwa produktu

    DT 18 - 70 mm F3.5-5.6

   • Min. przysłona

    22 - 36

   • Waga (g)

    235,0

   • Wymiary (maks. średnica x długość, mm)

    66 x 77

   • Średnica filtra (mm)

    55

   • Przysłona kołowa

    TAK

   • Maks. powiększenie

    0,25

   • Listki przysłony

    7

   • Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm w przypadku użycia na aparacie z matrycą o rozmiarze APS-C

    27 – 105

   • Przednia przykrywka obiektywu

    TAK

   • Osłona obiektywu

    Osłona okrągła

   • Tylna przykrywka obiektywu

    TAK