• Min. odległość między przetwornikiem obrazu a obiektem (m)

    0,25

   • Kąt widzenia na aparacie formatu APS-C (w stopniach)

    76 – 29

   • Grupy-elementy obiektywu

    7 - 8

   • Nazwa produktu

    DT 18 – 55 mm F3.5-5.6 SAM

   • Min. przysłona

    22 - 36

   • Wymiary (maks. średnica x długość, mm)

    69,5 x 69

   • Średnica filtra (mm)

    55

   • Przysłona kołowa

    TAK

   • Maks. powiększenie

    0,34

   • Listki przysłony

    7

   • Przybliżona waga, g

    210

   • Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm w przypadku użycia na aparacie z matrycą o rozmiarze APS-C

    27 – 82,5

   • Przednia przykrywka obiektywu

    TAK

   • Osłona obiektywu

    NIE

   • Tylna przykrywka obiektywu

    TAK