Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KD-43X7052
 • KD-43X7053
 • KD-43X7055
 • KD-43X7056
 • KD-49X7052
 • KD-49X7053
 • KD-49X7055
 • KD-49X7056
 • KD-55X7052
 • KD-55X7053
 • KD-55X7055
 • KD-55X7056

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa ogólnego działania telewizora
 • Aktualizacja Polityki prywatności zgodnie ze zmianami organizacyjnymi firmy Sony z dnia 1 kwietnia 2021 r. Od dnia 1 kwietnia 2021 r. odpowiedzialność za przetwarzanie zebranych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności przejmie firma Sony Corporation/Sony Group Corporation.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania: v8.909. Jeśli wersja ma numer v8.909 lub wyższy, zainstalowane jest już najnowsze wewnętrzne oprogramowanie.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8.909 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v8.909)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2017_8909_eff_auth.zip

Wersja pliku

 • 8.909

Rozmiar pliku

 • 296 388 552 bajty/bajtów

Data wydania

 • 21-07-2021

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do głównego katalogu urządzenia USB.
  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do portu USB w telewizorze.
  Uwaga: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter, aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i wybierz ją.
 7. Przejdź do opcji Aktualizacja oprogramowania i wybierz ją. Następnie wybierz opcję USB.
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, a z przodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.

  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:

  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania

 10. Kiedy pojawi się komunikat Aktualizacja oprogramowania ukończona, telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź obecną wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer v8.909 lub wyższy, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż v8.909, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Możliwość instalacji starszych wersji oprogramowania jest zablokowana, by zapewnić optymalne działanie telewizora. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedziwitrynie pomocy technicznej Sony.