Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

Sony Channel Editor to pomysłowe narzędzie pozwalające z łatwością modyfikować listę kanałów. Prosty system obsługi i duży potencjał funkcjonalny umożliwiają przenoszenie, usuwanie i sortowanie kanałów, a przez to dostosowanie telewizora do własnych upodobań.

 • Wersja 1.2.0
  - Usunięto problemy ze zgodnością z nowszymi wersjami Java
  - Dodano przyciski powiększenia i zmniejszenia służące do zwiększania/zmniejszania rozmiaru kanałów na liście kanałów
  - Zakładka Help (Pomoc) zawiera teraz łącze do instrukcji obsługi zamieszczonej w Internecie
  - Instrukcja obsługi jest obecnie dostępna z poziomu edytora: można ją wybrać z menu „About” (o programie) (tylko w języku angielskim)
  - Korekty treści w niektórych językach
  - Poprawki innych, drobnych błędów
 • Wersja 1.1.0
  - Kanały szyfrowane są oznaczone symbolem ($)
  - W przypadku usuwania kanałów lista kanałów przesuwa się obecnie w górę w celu wypełnienia luk
  - Obecnie lista kanałów zawiera i pozwala usuwać wszystkie rodzaje kanałów (w tym kanały danych)
  - Usunięto problem związany z wielokrotnym zapisem pliku
 • Wersja 1.0.1
  - Usunięto błąd powodujący niewłaściwe działanie przycisku „Cofnij usunięcie”

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Upewnij się, że w telewizorze zainstalowana jest najnowsza dostępna wersja oprogramowania.

Uwaga: Oprogramowanie może już być zaktualizowane.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB
 • Środowisko Java Runtime (obsługiwane są wszystkie wersje Java)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Channel Editor v1.2 Setup.exe

Wersja pliku

 • 1.2.0

Data wydania

 • 18-04-2019

Pobierz i zainstaluj

Jak pobrać oprogramowanie:

Przed instalacją należy pobrać oprogramowanie z Internetu i zapisać na komputerze.


Krok 1
Pobierz plik [Channel Editor v1.2 Setup.exe] do komputera.
Ekran komputera

 1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik instalatora na komputer.
Krok 2
Wybierz odpowiedni język.

Dostępne języki: Polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, rumuński, słowacki, słoweński, turecki, węgierski i włoski.

Ekran komputera

Krok 3
Jeśli chcesz utworzyć skrót na biurku, zaznacz odpowiednie pole.
Ekran komputera

Krok 4
Kliknij opcję Zainstaluj.
Ekran komputera

Krok 5
Jeśli chcesz uruchomić narzędzie Channel Editor po zakończeniu instalacji, zaznacz odpowiednie pole.
Ekran komputera

Krok 6
Narzędzie Sony Channel Editor jest teraz gotowe do użycia.

Posługiwanie się narzędziem

Aby zmodyfikować listę kanałów w telewizorze, wystarczy wykonać trzy proste czynności:
 1. Wyeksportuj listę kanałów z telewizora.
 2. Zmodyfikuj listę kanałów na komputerze.
 3. Zaimportuj zmodyfikowaną listę kanałów do telewizora.

Uwaga: Nowe kanały, które zostały dodane przez nadawcę, nie będą automatycznie uwzględniane na liście kanałów w programie telewizyjnym. Aby odbierać najnowsze kanały, przed ponownym posortowaniem programów w narzędziu Sony Channel Editor należy ponownie zaprogramować kanały w telewizorze.

Dokładniejsze informacje podano poniżej, w opisie kolejnych czynności.
 1. Eksportowanie listy kanałów z telewizora:
  • Włóż zewnętrzną pamięć USB do portu USB telewizora.
   a) Z menu telewizora Sony z platformą Android TV wybierz:
   [Menu główne] → [Ustawienia] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Konfiguracja techniczna] → [Przesyłanie listy programów] → [Eksport]
   b) Z menu telewizora Sony bez platformy Android TV wybierz:
   [Menu główne] → [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Konfiguracja techniczna] → [Przesyłanie listy programów] → [Eksport]
  • Do zewnętrznej pamięci USB skopiowany zostanie plik o nazwie „sdb.xml”.
 2. Modyfikowanie listy kanałów na komputerze:
  • Włóż zewnętrzną pamięć USB z plikiem „sdb.xml” do portu USB komputera.
  • Uruchom narzędzie Channel Editor i otwórz plik „sdb.xml”.
  • Zmień kolejność programów na liście kanałów.
  • Zapisz zmodyfikowaną listę kanałów do pliku „sdb.xml” w zewnętrznej pamięci USB.
 3. Importowanie listy kanałów do telewizora:
  • Włóż zewnętrzną pamięć USB ze zmodyfikowanym plikiem „sdb.xml” do portu USB telewizora.
   a) Z menu telewizora Sony z platformą Android TV wybierz:
   [Menu główne] → [Ustawienia] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Konfiguracja techniczna] → [Przesyłanie listy programów] → [Import]
   b) Z menu telewizora Sony bez platformy Android TV wybierz:
   [Menu główne] → [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Konfiguracja techniczna] → [Przesyłanie listy programów] → [Import]
  • Po ponownym uruchomieniu telewizor będzie zawierał nową listę kanałów.

Dalsze informacje zawiera pełny podręcznik dla użytkownika, dostępny tutaj.