Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

Sony Channel Editor to narzędzie pozwalające z łatwością modyfikować listę kanałów. Prosty system obsługi i duży potencjał funkcjonalny umożliwiają przenoszenie, usuwanie i sortowanie kanałów, a przez to dostosowanie telewizora do własnych upodobań.

 • Wersja 1.2.0
  • Usunięto problemy ze zgodnością z nowszymi wersjami Java
  • Dodano przyciski powiększenia i zmniejszenia służące do zwiększania/zmniejszania rozmiaru kanałów na liście kanałów
  • Karta Help (Pomoc) zawiera teraz łącze do instrukcji obsługi zamieszczonej w Internecie
  • Instrukcja obsługi jest obecnie dostępna z poziomu edytora: można ją wybrać z menu „About” (O programie) (tylko w języku angielskim)
  • Korekty treści w niektórych językach
  • Poprawki innych, drobnych błędów
 • Wersja 1.1.0
  • Kanały szyfrowane są oznaczone symbolem ($)
  • W przypadku usuwania kanałów lista kanałów przesuwa się obecnie w górę w celu wypełnienia luk
  • Obecnie lista kanałów zawiera i pozwala usuwać wszystkie rodzaje kanałów (w tym kanały danych)
  • Usunięto problem związany z wielokrotnym zapisem pliku

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Przygotowania

Upewnij się, że w telewizorze zainstalowana jest najnowsza dostępna wersja oprogramowania.

Uwaga: Oprogramowanie może już być zaktualizowane.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB
 • Środowisko Java Runtime (obsługiwane są wszystkie wersje Java)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG

Wersja pliku

 • 1.2.0

Data wydania

 • 18-04-2019

Pobieranie i instalacja

Jak pobrać oprogramowanie:

Przed instalacją należy pobrać oprogramowanie z Internetu i zapisać na komputerze Mac.

Krok 1

Pobierz do komputera plik [SONY_CHANNEL_EDITOR_V1.2.0.DMG] i otwórz go.
Ekran komputera

 1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać obraz dysku na komputer Mac.

Krok 2

Przeciągnij plik „Sony Channel Editor” do folderu Programy.
Ekran komputera

Krok 3

Uruchom narzędzie do edycji kanałów, otwierając program „Sony Channel Editor” z folderu Programy.
Ekran komputera

Krok 4

Narzędzie Sony Channel Editor jest teraz gotowe do użycia.

Posługiwanie się narzędziem

Aby zmodyfikować listę kanałów w telewizorze, wystarczy wykonać trzy proste czynności:

 1. Wyeksportuj listę kanałów z telewizora.
 2. Zmodyfikuj listę kanałów na komputerze.
 3. Zaimportuj zmodyfikowaną listę kanałów do telewizora.

Uwaga: Nowe kanały, które zostały dodane przez nadawcę, nie będą automatycznie uwzględniane na liście kanałów w programie telewizyjnym. Aby odbierać najnowsze kanały, przed ponownym posortowaniem programów w narzędziu Sony Channel Editor należy ponownie zaprogramować kanały w telewizorze.

Dokładniejsze informacje podano poniżej, w opisie kolejnych czynności.

 1. Eksportowanie listy kanałów z telewizora:
  • Włóż zewnętrzną pamięć USB do portu USB telewizora.
   a) Z menu telewizora Sony z platformą Android TV wybierz:
   [Główne menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia techniczne] → [Przesyłanie listy programów] → [Eksport]
   b) Z menu telewizora Sony bez platformy Android TV wybierz:
   [Główne menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia techniczne] → [Przesyłanie listy programów] → [Eksport]
  • Do zewnętrznej pamięci USB skopiowany zostanie plik o nazwie „sdb.xml”.
 2. Modyfikowanie listy kanałów na komputerze:
  • Włóż zewnętrzną pamięć USB z plikiem „sdb.xml” do portu USB komputera.
  • Uruchom narzędzie Channel Editor i otwórz plik „sdb.xml”.
  • Zmień kolejność programów na liście kanałów.
  • Zapisz zmodyfikowaną listę kanałów do pliku „sdb.xml” w zewnętrznej pamięci USB.
 3. Importowanie listy kanałów do telewizora:
  • Włóż zewnętrzną pamięć USB ze zmodyfikowanym plikiem „sdb.xml” do portu USB telewizora.
   a) Z menu telewizora Sony z platformą Android TV wybierz:
   [Główne menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia techniczne] → [Przesyłanie listy programów] → [Import]
   b) Z menu telewizora Sony bez platformy Android TV wybierz:
   [Główne menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia systemowe] → [Ustawienia kanałów] → [Ustawienia cyfrowe] → [Ustawienia techniczne] → [Przesyłanie listy programów] → [Import]
  • Po ponownym uruchomieniu telewizor będzie zawierał nową listę kanałów.

Dalsze informacje zawiera pełny podręcznik dla użytkownika, dostępny tutaj.