Informacja o tym pliku do pobrania

 • Data wydania: 05/04/2013
 • Nazwa: sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg
 • Modele, których dotyczy informacja:
  • KDL-42EX410
  • KDL-40BX420
  • KDL-37BX420
  • KDL-32BX320 / BX321 / BX420 / EX310
  • KDL-26BX320 / BX321
  • KDL-22CX32D / EX310
 • Korzyści i udoskonalenia: Oprogramowanie to usuwa zbędną część banera wyświetlaną po zmianie programu.
 • Ograniczenia: Nie wszystkie modele sprzedawane są we wszystkich krajach.

Jak uzyskać pewność, że aktualizacja przebiega bezproblemowo

Aktualizacja jest zazwyczaj bardzo prosta. Aby za pierwszym razem uzyskać pewność, że wszystko jest w porządku:

 • Dokładnie przeczytaj instrukcje.W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia odbiornika TV.
 • Nie wyłączaj odbiornika TV ani nie odłączaj go od źródła zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków poza wymienionymi w instrukcji.

Instalacja

 1. Przed pobraniem pliku należy zaakceptować oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.
  • Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
  • Po zaakceptowaniu oświadczenia należy zapisać plik aktualizacji (sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg) na pulpicie komputera.

 2. Po zakończeniu pobierania aktualizacji należy się upewnić, że rozmiar pliku wynosi 6,224,584 bajty.
  • W tym celu należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties [Właściwości] i sprawdzić, czy w zakładce General [Ogólne] wyświetla się właściwy rozmiar.  • Jeśli informacje na temat rozmiaru pliku różnią się od wskazanych, należy usunąć plik aktualizacji, wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej i ponownie pobrać plik.
 3. Uruchomić program Eksplorator Windows.
  • Skopiować plik sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg do katalogu głównego pamięci USB.

 4. Ważne uwagi:
  • Przed skopiowaniem pliku aktualizacji do pamięci USB należy ją sformatować w systemie plików FAT32.
  • Należy się upewnić, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.
  • Aktualizacja się nie powiedzie, jeśli nazwa piku zostanie zmieniona.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

 1. Włącz telewizor.

 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik aktualizacyjny o nazwie "sony_tvupdate_2011_[V4.09]_eu_pad_waffle.pkg" do gniazda USB telewizora. 3. Naciśnij przycisk HOME [STRONA GŁÓWNA], aby wyświetlić menu główne.

 4. Wybierz kolejno opcje Settings [Ustawienia] --> Set up [Konfiguracja] --> USB System Update [Aktualizacja systemu z pamięci USB].

 5. Gdy wyświetli się monit z pytaniem "Do you want to start system update now?" [Czy chcesz rozpocząć aktualizację teraz?], naciśnij przycisk [OK].

 6. Komunikat o treści "Scanning" [Wyszukiwanie] będzie wyświetlany przez chwilę na ekranie.

 7. Zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony na poniższej ilustracji. Należy go potwierdzić, naciskając przycisk [OK]. 8. Rozpocznie się aktualizacja, która trwa od 1 do 2 minut. Jest ona wskazywana za pomocą pasku postępu na ekranie oraz dwóch migających diod LED.

 9. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat przedstawiony na poniższej ilustracji: 10. Ponownie zaświeci się jedna zielona dioda LED, a telewizor włączy się automatycznie.

 11. Odłączyć urządzenie USB.

 • W jaki sposób sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego telewizora?
  1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu.
  2. Wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  3. Wybrać kategorię Set-up [Konfiguracja], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  4. Wybierz opcję Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie potwierdź wybór.
  5. Numer wersji znajduje się w ostatnim wierszu.
  6. Potwierdzić numer wersji oprogramowania.
  7. Jeśli w dolnym wierszu wyświetlany jest numer wersji 4.09.xxx*, oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

   * Oznaczenie "xxx" służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie ma wpływu na działanie telewizora.

Pytania i odpowiedzi

Kontrolki PIC OFF/TIMER, STANDBY i POWER, migają na pomarańczowo, czerwono i zielono. Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Upewnić się, że pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłączyć telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie nacisnąć przycisk POWER, a następnie rozpocząć proces aktualizacji.