Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (04.07.11)

Plik ten aktualizuje oprogramowanie wbudowane telewizora do wersji 1.11, wprowadzając następujące zmiany:

Wprowadzone poprawki

 • Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego usprawnia działanie urządzenia oraz polepsza odbiór niektórych usług regionalnych.

Modele, których dotyczy informacja:

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Ostrzeżenie

 • Należy dokładnie wykonywać kolejne kroki procedury aktualizacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do przerwania procesu aktualizacji, co spowoduje, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagał naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Utrata zasilania podczas instalowania aktualizacji oprogramowania wbudowanego może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagał naprawy.
 • Należy się upewnić, że pobieranym oprogramowaniem jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego telewizora, sprawdzając informację dotyczącą kraju znajdującą się na górze strony. Oprogramowanie wbudowane telewizora może się różnić w zależności od kraju.

Najczęściej zadawane pytania

 • W jaki sposób sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego telewizora?
  1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu.
  2. Wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  3. Wybrać kategorię Set-up [Konfiguracja], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  4. Wybrać opcję Product information [Informacje o produkcie], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  • Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
  • Instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego nie jest obsługiwane, aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny.
 • Czy telewizor powinien się wyłączyć w czasie aktualizacji?
  • W czasie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie. To normalne działanie. Ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej niż zwykle, ponieważ w tym czasie instalowane jest nowe oprogramowanie wbudowane.

Instalacja

 1. Przed pobraniem pliku należy zaakceptować oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.
  • Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed pobraniem i zainstalowaniem jakiegokolwiek pliku. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
  • Po zaakceptowaniu oświadczenia należy zapisać plik aktualizacji (sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg) na pulpicie komputera.

 2. Po zakończeniu pobierania aktualizacji należy się upewnić, że rozmiar pliku wynosi 6 263 184 bajty.
  • W tym celu należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties [Właściwości] i sprawdzić, czy w zakładce General [Ogólne] wyświetla się właściwy rozmiar.  • Jeśli informacje na temat rozmiaru pliku różnią się od wskazanych, należy usunąć plik aktualizacji, wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej i ponownie pobrać plik.
 3. Uruchomić program Eksplorator Windows.
  • Skopiować plik sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg do katalogu głównego pamięci USB.

 4. Ważne uwagi:
  • Przed skopiowaniem pliku aktualizacji do pamięci USB należy ją sformatować w systemie plików FAT32.
  • Należy się upewnić, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.
  • Aktualizacja się nie powiedzie, jeśli nazwa piku zostanie zmieniona.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

 1. Włącz telewizor.

 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik aktualizacyjny o nazwie "sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg" do gniazda USB telewizora. 3. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.

 4. Wybierz kolejno opcje Settings [Ustawienia] --> Set up [Konfiguracja] --> USB System Update [Aktualizacja systemu z pamięci USB].

 5. Gdy wyświetli się monit z pytaniem "Do you want to start system update now?" [Czy chcesz rozpocząć aktualizację teraz?], naciśnij przycisk [OK].

 6. Komunikat o treści "Scanning" [Wyszukiwanie] będzie wyświetlany przez chwilę na ekranie.

 7. Zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony na poniższej ilustracji. Należy go potwierdzić, naciskając przycisk [OK]. 8. Rozpocznie się aktualizacja, która trwa od 1 do 2 minut. Jest ona wskazywana za pomocą pasku postępu na ekranie oraz dwóch migających diod LED.

 9. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlany jest komunikat przedstawiony na poniższej ilustracji: 10. Ponownie zaświeci się jedna zielona dioda LED, a telewizor włączy się automatycznie.

 11. Odłączyć urządzenie USB.

 • W jaki sposób sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego telewizora?
  1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić menu.
  2. Wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  3. Wybrać kategorię Set-up [Konfiguracja], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  4. Wybrać opcję Product information [Informacje o produkcie], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  5. Potwierdzić numer wersji oprogramowania.
  6. Jeśli w dolnym wierszu wyświetlany jest numer wersji 1.11.xxx*, oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

   * Oznaczenie "xxx" służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie ma wpływu na działanie telewizora.

Kontrolki PIC OFF/TIMER, STANDBY i POWER, migają na pomarańczowo, czerwono i zielono. Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Upewnić się, że pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłączyć telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie nacisnąć przycisk POWER, a następnie rozpocząć proces aktualizacji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Rozmiar pliku

 • -