Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (10/10/2011)Niniejszy plik aktualizuje oprogramowanie wbudowane telewizora do wersji M7.039 i pozwala rozwiązać następujące problemy:


 • Dodano obsługę napisów dla cyfrowych usług HD..
 • Poprawiono algorytm wyboru dźwięku w oparciu o preferencje użytkownika.
 • Poprawiono błędy transmisji programów.
 • Poprawiono kolejność wyświetlania napisów w czasie rzeczywistym..
 • Zastosowano poprawny zestaw znaków dla usług telewizji kablowej.
 • Jeśli do telewizora podłączone są niektóre urządzenia HDMI, po jego wyłączeniu dźwięk może być słyszalny jeszcze przez chwilę.
 • W niektórych sytuacjach niestandardowy sposób posortowania programów analogowych nie jest zachowywany po wyłączeniu telewizora.
 • W przypadku kilku zaszyfrowanych programów zmiana kanału trwa dłuższą chwilę.
 • Podczas korzystania z usług HD mogą być widoczne zniekształcenia obrazu.
 • Poprawiono szybkość nawigacji po danych EPG.
 • Poprawiono stabilność, aby w określonych warunkach uniknąć uszkodzenia odbiornika.
 • Problemy z wyszukiwaniem kanałów w standardzie DVB-C na częstotliwości 434 MHz.
 • Po 10 minutach w trybie oczekiwania, listy ulubionych kanałów zostają utracone.
 • Norweskie informacje EPG w różnych przypadkach podane są w języku duńskim.
 • Bildebredden endres kontinuerlig ved visning av enkelte tjenester.Podczas korzystania z niektórych usług szerokość obrazu ciągle się zmienia.

Modele, których dotyczy informacja


 • KDL-19S5700 / S5710 / S5720 / S5730
 • KDL-26S5550 / P5550
 • KDL-32S5550 / S5650 / P5550 / P5650 / P3550
 • KDL-37S5650 / P5650
 • KDL-40S5650 / P5650

Ostrzeżenie

 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeprowadzania aktualizacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do przerwania procesu aktualizacji, co spowoduje, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Utrata zasilania podczas instalowania aktualizacji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.

Najczęściej zadawane pytania

 • W jaki sposób sprawdzić wersję wbudowanego oprogramowania telewizora?
  • Włączyć telewizor i nacisnąć przycisk MENU na pilocie. Wyświetli się menu Home [Strona główna].
  • Przejść do opcji Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Set-up [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Digital Set-up [Ustawienia cyfrowe] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Technical Set-up [Ustawienia techniczne] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji System information [Informacje o systemie]] i nacisnąć przycisk OK.
  • Numer wersji zostanie wyświetlony w pierwszym wierszu.
 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania sprzętowego?
  Instalowanie starszych wersji oprogramowania sprzętowego nie jest obsługiwane, aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny.
 • Czy telewizor powinien wyłączyć się w czasie aktualizacji?
  W czasie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. To normalna procedura. Ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej niż zwykle, ponieważ w tym czasie instalowane jest nowe oprogramowanie.

Instalacja

 1. Przed pobraniem pliku zaakceptuj poniższe zastrzeżenie.

  Przed rozpoczęciem pobierania i instalowania jakiegokolwiek pliku należy dokładnie przeczytać wszelkie załączone informacje. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.

 2. Po zaakceptowaniu zastrzeżenia zapisz plik aktualizacji na pulpicie komputera.

  Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnij się, że plik ma rozmiar 26,031,352 bajtów.
  W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Właściwości i sprawdź, czy w zakładce Ogólne wyświetlone są następujące informacje:


  Jeżeli wyświetlany jest inny rozmiar pliku, usuń pobrany plik, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej, a następnie ponownie pobierz plik.

 3. Otwórz Eksplorator Windows, odnajdź plik „firmware.upd”, a następnie skopiuj go do katalogu głównego pamięci USB.

  Ważne uwagi:
  • Upewnij się, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


 • W czasie aktualizacji nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie telewizora, w wyniku czego urządzenie nie będzie się nadawało do użytku i będzie wymagało naprawy.

 • Do momentu zakończenia aktualizacji nie należy naciskać przycisków innych niż przyciski wskazane w instrukcji. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować uszkodzenie telewizora. w wyniku czego urządzenie nie będzie się nadawało do użytku i będzie wymagało naprawy.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z pełną treścią instrukcji.

 1. Włącz telewizor.

 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik „firmware.upd” do gniazda USB znajdującego się na bocznej ścianie obudowy telewizora.

 3. W razie potrzeby naciśnij przycisk HOME na pilocie i upewnij się, że na ekranie wyświetlone zostało menu Home (XMB(tm)).

 4. Korzystając z pilota, przejść do opcji Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK. Przejść do opcji Set-up [Ustawienia], nacisnąć przycisk OK, a następnie przejść do opcji System Update [Aktualizacja systemu] i ponownie nacisnąć przycisk OK. 5. Na ekranie telewizora wyświetlona zostanie seria komunikatów. Wykonuj polecenia zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 6. Kontrolka POWER będzie świecić na zielono przez 30 sekund, następnie kontrolka PIC OFF/TIMER zacznie powoli migać na bursztynowo, a kontrolka STANDBY zacznie świecić na czerwono. Po kilku minutach telewizor się wyłączy, a następnie włączy ponownie, aby zakończyć aktualizację.

  UWAGA:W czasie aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy wyjmować pamięci USB, wyłączać telewizora ani odłączać go od źródła zasilania.

 7. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie telewizora przez 5 sekund wyświetlany będzie odpowiedni komunikat. 8. Ostrożnie wyjmij pamięć USB z gniazda.

 9. Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego telewizora:
  • Włączyć telewizor i nacisnąć przycisk MENU na pilocie. Wyświetli się menu Home [Strona główna].
  • Przejść do opcji Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Set-up [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Digital Set-up [Ustawienia cyfrowe] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Technical Set-up [Ustawienia techniczne] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji System information [Informacje o systemie]] i nacisnąć przycisk OK.
  • Numer wersji zostanie wyświetlony w pierwszym wierszu.
  • Sprawdź numer wersji oprogramowania.
  • Jeżeli w pierwszym wierszu wyświetlony jest numer wersji M7.039, oznacza to, że telewizor został poprawnie zaktualizowany.

Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat „The system update failed” (Aktualizacja systemu nie powiodła się).


Należy wykonać następujące czynności:
 1. Sprawdź, czy pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobierz plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat „Update data of newer version is not detected” (Nie wykryto danych dotyczących nowszej wersji).


W telewizorze zainstalowano już nowszą wersję oprogramowania sprzętowego.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • firmware.upd

Rozmiar pliku

 • -